Sökning: "flertydighet"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet flertydighet.

  1. 1. Delade meningar : Retorisk flertydighet och den pluralistiska publiken i politiska förnyelseprocesser

    Författare :Tommy Bruhn; Administration; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Retorik; dialogik; flertydighet; ambiguitet; sammansatt publik; pluralism; dissensus; amfiboli; offentlighet; epideiktisk retorik; partiförnyelse; demokratiskt ledarskap; vänsterpartiet; Lars Werner; moderaterna; Fredrik Reinfeldt; rhetoric; dialogical; ambiguity; composite audience; pluralism; dissensus; stylistics; amphiboly; public rhetoric; epideictic rhetoric; party reform; democratic leadership; Vänsterpartiet; Lars Werner; moderaterna; Fredrik Reinfeldt;

    Sammanfattning : This thesis is an inquiry into rhetorical ambiguity as a property of utterances addressing composite, heterogeneous audiences. The purpose is to develop conceptual tools to analyse ambiguous communicative acts for the outcomes they make possible. LÄS MER