Sökning: "development work"

Visar resultat 1 - 5 av 5247 avhandlingar innehållade orden development work.

 1. 1. Projekt som retorik och praktik Om utvecklingsarbete på särskilda ungdomshem

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Gudrun Elvhage; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; project makers; driving forces; family work; research and development projects; project organization; informative means of control; experimental work; youth care; Social work; development work; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om utvecklingsarbete av institutionsvård för ungdomar. Årligen bevil-jar Statens institutionsstyrelse ett tiotal miljoner kronor till utvecklingsprojekt för sina institu-tioner. LÄS MER

 2. 2. Knowing at work A study of professional knowledge in integration work directed to newly arrived immigrants

  Detta är en avhandling från Trollhättan : University West

  Författare :Marie Vesterlind; Högskolan Väst.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Professional knowledge; integration work; civic orientation; work integrated learning; meaning-making; standardization; quality; cultural brokers; Arbetsintegrerat lärande; Work Integrated Learning;

  Sammanfattning : Currently, new knowledge domains and professions emerge as a consequence of societal changes that transform that conditions for work and work integrated learning. Integration work directed to newly arrived immigrants is one example of such a new professional knowledge domain. LÄS MER

 3. 3. Why Work? Comparative Studies on Welfare Regimes and Individuals' Work Orientations

  Detta är en avhandling från SOFI

  Författare :Ingrid Esser; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; welfare state; production regime; work values; attitudes to work; employment commitment; retirement preferences; multi-level analysis; comparative; institutions; work motivation; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to examine how different welfare and production regimes may have structured individuals’ work orientations into cross-national patterns by the late 1990s and early 2000s. Three different aspects of work orientations are considered in the three studies. LÄS MER

 4. 4. Experiencing work/non-work Theorising individuals’ process of integrating and segmenting work, family, social and private

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jean-Charles Languilaire and Jönköping International Business School

  Författare :Jean-Charles Languilaire; Högskolan i Jönköping.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work non-work; middle-manager; France; life domains; work-life field; boundary perspective; individuals work non-work experiences;

  Sammanfattning : The relationships between work and personal life have been on the public, business, and research agenda for about 35 years. Perspectives on these relationships have shifted from a work-family to work-life or work-personal life focus, from a conflict to a balance or enrichment view and, finally, from a segmentation to an integration perspective. LÄS MER

 5. 5. Ledningsfunktion i omvandling - Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen

  Detta är en avhandling från Lund University, School of Social Work/Intellecta DocuSys, Göteborg

  Författare :Maria Wolmesjö; Växjö universitet.; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work; Ledarskap; yrkesroller; äldreomsorg; ledning och organisation; ledarskap; organisering; handikappomsorg; yrkesroll; första linjens chefer; ledningsfunktion; förändring; omvandling; Sociala förändringar; theory of social work; Social changes; Samhällsvetenskaper; discourse; social work; decentralisation; self-managed work team; New Public Management; organisational reform; care of persons with disabilities; leadership; care of the elderly; management; care manager; teorier om socialt arbete; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under 1990-talet har många kommunala verksamheter ställts inför ökade kostnader av äldre- och handikappomsorgen och flera organisatoriska förändringar har genomförts. Nya problem och dess lösningar beskrivs ofta förlagda till chef- och ledarskapsområdet. LÄS MER