Sökning: "family work"

Visar resultat 1 - 5 av 1099 avhandlingar innehållade orden family work.

 1. 1. Projekt som retorik och praktik Om utvecklingsarbete på särskilda ungdomshem

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Gudrun Elvhage; Lund University.; Lunds universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; project makers; driving forces; family work; research and development projects; project organization; informative means of control; experimental work; youth care; Social work; development work; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om utvecklingsarbete av institutionsvård för ungdomar. Årligen bevil-jar Statens institutionsstyrelse ett tiotal miljoner kronor till utvecklingsprojekt för sina institu-tioner. LÄS MER

 2. 2. Experiencing work/non-work Theorising individuals’ process of integrating and segmenting work, family, social and private

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jean-Charles Languilaire and Jönköping International Business School

  Författare :Jean-Charles Languilaire; Högskolan i Jönköping.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work non-work; middle-manager; France; life domains; work-life field; boundary perspective; individuals work non-work experiences;

  Sammanfattning : The relationships between work and personal life have been on the public, business, and research agenda for about 35 years. Perspectives on these relationships have shifted from a work-family to work-life or work-personal life focus, from a conflict to a balance or enrichment view and, finally, from a segmentation to an integration perspective. LÄS MER

 3. 3. Skyddandets förnuft en studie om anhöriga till hjälpbehövande äldre som invandrat sent i livet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan, Stockholms universitet

  Författare :Emilia Forssell; Ersta Sköndal högskola.; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Care; Caregiver; Culture; Elderly; Family; Immigrants; Integration; Migration; Social capital; Sweden; Tradition Social work; caregiver; culture; elderly; family; immigrants; integration; migration; social capital; tradition; social work.;

  Sammanfattning : This dissertation aims to examine and deepen the knowledge of family member caregiving where the care recipient is an elderly person who immigrated late in life. It also aims to contribute to the knowledge of the complexities underlying informal care giving and add to our understandings of what it means to be an immigrant in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Youth - the future manpower. Studies on unemployment, quality of life and work attitudes

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Lars Axelsson; Högskolan Kristianstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Young adults; adolescents; health; quality of life; unemployment; work ethics; work attitudes; sense of coherence; social support; self-esteem; Self-esteem; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin; Social support; Work attitudes; Sense of coherence; Work ethics; Unemployment; Quality of life; Health; Adolescents;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Arbetslivet är en av de viktigaste delarna i människors livssituation och ett av de viktigaste incitamenten för välfärden i ett samhälle. Stora förändringar har skett för ungdomar beträffande arbetslivet och inträdet i arbetslivet under de senaste decennierna. Bl.a. LÄS MER

 5. 5. Mind the gap transition to adulthood – youths' with disabilities and their caregivers' perspectives

  Detta är en avhandling från Lund : Lunds University, Faculty of Medicine

  Författare :Elisabet Björquist; Högskolan Väst.; Lund University.; Lunds universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Barn- och ungdomsvetenskap; Child and Youth studies; Socialt arbete; Social work; Disability; youth; caregiver; transition to adulthood; immigrant; preferences; needs; needs.;

  Sammanfattning : Transition to adulthood, referring to the process of moving from childhood to adulthood, can be a complex period for youths with disabilities who might need special support transitioning into an independent life as adults. Caregivers are significant persons for the youths, which is why their own health and wellbeing is important. LÄS MER