Sökning: "Gudrun Elvhage"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gudrun Elvhage.

  1. 1. Projekt som retorik och praktik : Om utvecklingsarbete på särskilda ungdomshem

    Författare :Gudrun Elvhage; Sune Sunesson; Bengt Börjeson; Socialhögskolan; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; project makers; driving forces; family work; research and development projects; project organization; informative means of control; experimental work; youth care; Social work; development work; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

    Sammanfattning : The thesis deals with development work within institutional care for young people. The Swedish National Board of Institutional Care (SiS) grants tens of millions of Swedish crowns to development projects to their institutions. LÄS MER