Sökning: "cultural brokers"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden cultural brokers.

 1. 1. India Dreams Cultural Identity among Young Middle Class Men in New Delhi

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Social Anthropology, Stockholm University

  Författare :Paolo Favero; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; phantasms; hybridity; cultural identity; globalization; India; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : In 1991 the Indian government officially sanctioned the country’s definitive entry into the global market and into a new era.This study focuses on the generation that epitomizes this new era and is based on fieldwork among young English-speaking, educated, Delhi-based men involved in occupations such as tourism, Internet, multinationals, journalism and sports. LÄS MER

 2. 2. Knowing at work A study of professional knowledge in integration work directed to newly arrived immigrants

  Detta är en avhandling från Trollhättan : University West

  Författare :Marie Vesterlind; Högskolan Väst.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Professional knowledge; integration work; civic orientation; work integrated learning; meaning-making; standardization; quality; cultural brokers; Arbetsintegrerat lärande; Work Integrated Learning;

  Sammanfattning : Currently, new knowledge domains and professions emerge as a consequence of societal changes that transform that conditions for work and work integrated learning. Integration work directed to newly arrived immigrants is one example of such a new professional knowledge domain. LÄS MER

 3. 3. Rowing social-ecological systems: morals, culture and resilience

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Systems Ecology, Stockholm University

  Författare :Jacob von Heland; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; resilience; culture; moral; complex social-ecological systems; southern Madagascar; Planetary Boundaries; Natural Resources Management; naturresurshushållning;

  Sammanfattning : The shift from management and governance of ecosystems to relational complex adaptive social-ecological systems (SES) emphasizes a dynamic and integrated humans-in-nature perspective. Such a shift also needs to investigate how diversity and differences in cultures and morals relate to the existence of SES. LÄS MER

 4. 4. Lärare i en ny tid Om grundskollärares förhandlingar av professionella identiteter

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå university, Department of Creative Studies

  Författare :Niklas Gustafson; Umeå universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Education; pedagogik; compulsory school; teacher; professional identities; reform; change; extended assignment; teaching profession; negotiated experience; professional development; social constructionism; agency; structure; co-researcher; interactive research; communities of practice; complexity; broker; fragmentation; teacher-researcher; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Den svenska grundskolan har under de två senaste årtiondena genomgått omfattande reform- och förändringsprocesser. Från en strukturell nivå har dessa drivit fram en ny tid med ett i grunden förändrat uppdrag för skolan och dess lärare. I denna avhandling antas emellertid att lärare som aktörer kan forma förändringar och strukturer. LÄS MER

 5. 5. Informal Finance and Microfinance in Jamaica and Trinidad & Tobago : An Institutional Study

  Detta är en avhandling från Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Akhil Malaki; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; informal institutions; informal finance; microfinance; institutional study; institutions; Jamaica; Trinidad Tobago; Roscas; Credit Unions; NGOs; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia;

  Sammanfattning : This study is about informal institutions in informal finance and microfinance in Jamaica and Trinidad-Tobago. Informal institutions as understood in this study are unwritten social norms that cater to specific needs in the society, and can be indirectly captured and measured in their outcome. LÄS MER