Sökning: "activity development"

Visar resultat 1 - 5 av 2325 avhandlingar innehållade orden activity development.

 1. 1. Dialectics of Negotiagency Micro Mechanisms in Children’s Negotiation in Play Activity

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Education, Stockholm University

  Författare :Mimmi Waermö; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; activity theory; agency; breaktime; children; collectividual; cultural historical activity theory; demands; development; double stimulation; enculturation; motives; negotiagency; negotiation; play; transformation; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : This study is about the children in a fourth and fifth grade Swedish primary school class and their play during breaktimes. The study takes the theoretical point of departure in seeing children’s breaktime play as a cultural historical activity. LÄS MER

 2. 2. Rektorers normer i ledarskapet för skolutveckling

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Education, Stockholm University

  Författare :Helena Hallerström; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Samhällsvetenskaper; Social sciences; norm analyses; norm model; structures; norm supporting; norms; local authorities; law; decentralisation; steerage; principals´ domain; domain; principals´ norms; curriculum development; educational development; education; development; leadership; headmaster; Sociology of law; principal; Juridical science; Rättsvetenskap; juridik; Administrative law; Förvaltningsrätt; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I rektorers uppdrag ingår ansvar för den pedagogiska verksamheten förändras och utvecklas. Den fråga som ställs i avhandlingen gäller om det finns en gemensam norm för hur rektorer tänker och handlar när det gäller den utvecklingsinriktade delen av ledaruppdraget. LÄS MER

 3. 3. Perpetual product development a study of small technology-driven firms

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Jan Bodin; Umeå universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Perpetual product development; technology; aircraft industry; small firms; inventor; key actors; resources;

  Sammanfattning : This dissertation focuses the attention toward inventors and key actors involved in product development projects. The study focuses on how a new product development process is carried out operationally and strategically in small, technology-driven firms. LÄS MER

 4. 4. Predator effects on behaviour and life-history of prey

  Detta är en avhandling från Umeå : Ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Tomas Brodin; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; activity; behaviour; behavioural syndromes; damselfly; development; growth; life-history; predator-prey interaction; predation risk; thinning; NATURAL SCIENCES Biology Terrestrial; freshwater and marine ecology Freshwater ecology; NATURVETENSKAP Biologi Terrestisk; limnisk och marin ekologi Limnisk ekologi;

  Sammanfattning : In this thesis I investigate predator-induced effects on behavioural and life-history characteristics of prey. At any moment a given predator is capable of attacking a small number of prey. LÄS MER

 5. 5. Understandings of understanding : an inquiry concerning experiental conditions for developmental learning

  Detta är en avhandling från Umeå : Ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Glen Helmstad; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; understanding; experience; activity; learning; explanation; Activity;

  Sammanfattning : This thesis is about understandings of understanding and has developed from previous research on study skill and conceptions of learning among participants in various forms of education. The purpose was to investigate understandings of understanding as a phenomenon and the significance of understanding of understanding for learning. LÄS MER