Sökning: "work integrated learning"

Visar resultat 1 - 5 av 107 avhandlingar innehållade orden work integrated learning.

 1. 1. Knowing at work A study of professional knowledge in integration work directed to newly arrived immigrants

  Detta är en avhandling från Trollhättan : University West

  Författare :Marie Vesterlind; Högskolan Väst.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Professional knowledge; integration work; civic orientation; work integrated learning; meaning-making; standardization; quality; cultural brokers; Arbetsintegrerat lärande; Work Integrated Learning;

  Sammanfattning : Currently, new knowledge domains and professions emerge as a consequence of societal changes that transform that conditions for work and work integrated learning. Integration work directed to newly arrived immigrants is one example of such a new professional knowledge domain. LÄS MER

 2. 2. Co-constructing Expertise Competence Development through Work-Integrated e-Learning in joint Industry-University Collaboration

  Detta är en avhandling från Trollhättan : University West

  Författare :Monika Hattinger; Högskolan Väst.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Competence Development; e-Learning design; Learning activities; Co-construction; Manufacturing industry; Expert knowledge; Knotworking; Expansive Transformation; Boundary crossing; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande; Informatik; Informatics;

  Sammanfattning : This thesis is inter-disciplinary and proceed from the ongoing challenges of the increased digitalization, automation and robotization that impact the manufacturing industry's emergent need of high-qualified practitioners. Digitalization also challenges universities to open up to external collaboration and to design blended e-learning targeting industry knowledge needs. LÄS MER

 3. 3. Learning physiotherapy : the impact of formal education and professional experience

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Madeleine Abrandt Dahlgren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Physiotherapy; problem-based learning; formal education; professional experience; discourse; basic concepts; qualitative analysis; phenomenography; conceptions; contextual analysis;

  Sammanfattning : The aim is to describe and analyse physiotherapeutic learning through formal education and professional experience. The investigation focuses on the students' ways of experiencing the concepts of Health, Movement, Function and Interaction. LÄS MER

 4. 4. Designing for Adaptable Learning

  Detta är en avhandling från Trollhättan : University West

  Författare :Amir Haj-Bolouri; Högskolan Väst.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Design; action design research; design science research; information systems; integration work; civic orientation; work-integrated learning; e-learning; adaptable learning; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande; Informatik; Informatics;

  Sammanfattning : The research in this thesis emphasizes the endeavor of designing for adaptable learning. Designing for adaptable learning is understood as an overall response to designing for integration work. Designing for integration work is thus classified as a special case of designing for adaptable learning. LÄS MER

 5. 5. Digital Didaktisk Design Att utveckla undervisning i och för en digitaliserad skola

  Detta är en avhandling från Trollhättan : Högskolan Väst

  Författare :Sara Willermark; Högskolan Väst.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital teknik; digital didaktisk design; lärare; virtuellt klassrum; TPACK; verksamhetsteori; expansivt lärande; gränser; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : I denna avhandling undersöks grundskollärares arbete med att utveckla sin undervisningspraktik med digital teknik. Mer precist undersöks hur en sådan utveckling kan identifieras, förstås och stödjas. Empirin härstammar primärt från ett treårigt aktionsorienterat skolutvecklingsprojekt i nordisk grundskola. LÄS MER