Sökning: "integration work"

Visar resultat 1 - 5 av 1146 avhandlingar innehållade orden integration work.

 1. 1. Knowing at work : A study of professional knowledge in integration work directed to newly arrived immigrants

  Författare :Marie Vesterlind; Inga Wernersson; Thomas Winman; Anita Norlund; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Professional knowledge; integration work; civic orientation; work integrated learning; meaning-making; standardization; quality; cultural brokers; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande; Socialt arbete; Social work;

  Sammanfattning : Currently, new knowledge domains and professions emerge as a consequence of societal changes that transform that conditions for work and work integrated learning. Integration work directed to newly arrived immigrants is one example of such a new professional knowledge domain. LÄS MER

 2. 2. Skilda världar : specialisering eller integration i socialtjänstens individ- och familjeomsorg

  Författare :Marek Perlinski; Björn Blom; Stefan Svallfors; Staffan Höjer; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social work; personal social services; client work; organisation; profession; knowledge; specialisation; integration; holism; genericism; Social work; personal social services; client work; organisation; profession; knowledge; specialisation; integration; holism; genericism; socialt arbete; IFO; lientarbete; organisationer; professioner; kunskap; specialisering; interration; holism; genericism; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : The general objective of this dissertation is to describe and analyse how specialised respective integrated forms of organisation in the Swedish Personal Social Services (PSS) condition social workers’ interventions and client effects (outcomes). The three specific questions are: 1) How are structural conditions for social work with clients created in specialised versus integrated (generic) forms of organising PSS? 2) How do social workers carry out their work with clients in specialised versus integrated (generic) PSS-organisations? 3) How do different organisational models of PSS  influence the results for clients? The research was conducted in three Swedish municipalities with different organisational models within the personal social services: 1) specialised organisation, 2) integrated organisation, and 3) a “combined” organisation with a mix between integration and specialisation. LÄS MER

 3. 3. Experiencing work/non-work : Theorising individuals’ process of integrating and segmenting work, family, social and private

  Författare :Jean-Charles Languilaire; Tomas Müllern; Mikael Nordenmark; Jönköping University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work non-work; middle-manager; France; life domains; work-life field; boundary perspective; individuals work non-work experiences;

  Sammanfattning : The relationships between work and personal life have been on the public, business, and research agenda for about 35 years. Perspectives on these relationships have shifted from a work-family to work-life or work-personal life focus, from a conflict to a balance or enrichment view and, finally, from a segmentation to an integration perspective. LÄS MER

 4. 4. Mångfald som demokratins utmaning : en studie av hur socialtjänsten som välfärdsbyråkrati och moralisk samhällsinstitution förstår och hanterar kulturell mångfald

  Författare :Rúna Í Baianstovu; Lars Oscarsson; Aleksandra Ålund; Thomas Brante; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Integration; democracy; diversity; social work; moral; culture; solidarity; lifeworld; system; communicative action; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : This dissertation deals with how Swedish society is confronting the democratic challenge of finding ways to integrate individuals and groups with a diversity of cultural and religious beliefs and social practices. The idea that democracy must include all members of society is central in contemporary welfare states. LÄS MER

 5. 5. I väntan på integration : en etnografisk studie om en institutionellt återskapad vardagsverklighet

  Författare :Dawan Raoof; Marcus Herz; David Wästerfors; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ensamkommande barn och unga; integration; HVB-hem; fenomenologi; livsvärld; ”institutionell absurditet ; gemenskap; socialisation; kritiskt socialt arbete;

  Sammanfattning : Även om man inte känner till pjäsen eller till dess författare vet man antagligen att väntan på Godot anspelar på ett hopplöst tillstånd som hålls flytande genom illusionen av något hoppfullt. Studien handlar om en institutionellt återskapad vardagsverklighet på ett HVB-hem för ensamkommande barn och unga. LÄS MER