Sökning: "Bengt Börjeson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Bengt Börjeson.

 1. 1. Om påföljders verkningar : en undersökning av prognosen för unga lagöverträdare efter olika slag av behandling

  Författare :Bengt Börjeson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Alkoholkontroll i brytningstid : ett kultursociologiskt perspektiv

  Författare :Maria Abrahamson; Bengt Börjeson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cultural studies; Alcohol Policy; Transition; Sweden; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The dissertation is a product of four separate cultural studies, intended to throw light on the changes in Swedish alcohol policy taking place in recent years.Paper 1 discusses factors contributing to the rapid proliferation of restaurants in Sweden in the 1980’s and the subsequent tensions arising from a restrictive legislation, an increasingly liberal legal praxis and the new, public alcohol culture. LÄS MER

 3. 3. Att styra i namn av akademisk kollegialitet

  Författare :Anna Bjuremark; Kenneth Hultvist; Bengt Börjeson; Ulf Sandström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Högskoleadministration; Sverige; Högskolelärare; Högskolan; Ledarskap; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The purpose of the study can in greater detail be described as makingan analysis of the role of knowledge, as well as the assumptions inscribedin knowledge, in the practices of governing academic subjects liketeachers and researchers. The point of departure is the new concepts of theinteraction between individual freedoms and social norms that emergedrecently in the context of the political governance of higher education(Management). LÄS MER

 4. 4. Tvingad till vård : missbrukares syn på LVM, motivation och egna möjligheter

  Författare :Mats Ekendahl; Anders Bergmark; Bengt Börjeson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; compulsory treatment; coercive care; alcohol- drug ad-diction; motivation; client perspective; tvångsvård; LVM; Social work; Socialt arbete; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Compulsory treatment is regulated by the Care of Alcoholics and Drug Abusers Act (LVM; 1988:870), and aims, among other things, at motivating addicts to treatment. Research has, up til now, mostly disregarded the client-perspective on compulsory measures. This dissertation has its starting point in the experiences of 54 alcohol- and drug addicts. LÄS MER

 5. 5. Projekt som retorik och praktik : Om utvecklingsarbete på särskilda ungdomshem

  Författare :Gudrun Elvhage; Sune Sunesson; Bengt Börjeson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; project makers; driving forces; family work; research and development projects; project organization; informative means of control; experimental work; youth care; Social work; development work; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The thesis deals with development work within institutional care for young people. The Swedish National Board of Institutional Care (SiS) grants tens of millions of Swedish crowns to development projects to their institutions. LÄS MER