Sökning: "Visuell kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade orden Visuell kultur.

 1. 1. I marknadens öga Barn och visuell konsumtion

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Johanna Sjöberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; childity; advertising; visual culture; visual consumption; critical discourse analysis; consumer society; Barn; barnighet; reklam; visuell kultur; visuell konsumtion; konsumtionssamhälle; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Barn är konsumenter, får reklam riktad till sig och syns i reklam. Men om det är rätt och på vilka sätt det bör ske ger upphov till diskussion, såväl i som utanför akademin. LÄS MER

 2. 2. Visuell kultur i barns vardagsliv : Bilder, medier och praktiker

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Anna Sparrman; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; visual culture; media ethnography; chidlren; discursive practice; agency; subject positioning; identity; popular culture; förskolebarn; barnforskning; barnkultur; barn och massmedia; barn och bild; visuell kommunikation; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This study concerns visual culture in 64 children-s (6- to 8-year-olds) everyday practices at a Swedish after-school center. It draws on an interdisciplinary theoretical framework, ranging from visual culture to discourse analysis, exposing the complexity of visuality in children-s social interactions, when talking about TV-programs, mimicing Spice Girls videos, drawing caricatures or looking at picture books. LÄS MER

 3. 3. Skuggor av sanning : Tidig svensk radiologi och visuell kultur

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Solveig Jülich; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; science studies; visual culture; history of Swedish radiology; professionalization; scientific images; scientific observation; objectivity; subjectivity; judgment; röntgenfotografi; medicinhistoria; radiologi historia; visuell perception;

  Sammanfattning : The present study deals with the introduction and reception of x-ray images in Sweden around 1900. The general aim is to investigate two cultural contexts of the early x-ray image. It is shown that during the initial years x-ray images were wedded with photographs and film in an expanding mass visual culture. LÄS MER

 4. 4. Skåda all världens uselhet : Visuell pedagogik och reformism i det sena 1800-talets populärkultur

  Detta är en avhandling från Möklinta : Gidlunds förlag

  Författare :Anna-Maria Hällgren; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; visuality; late 19th century popular culture; visual culture; visual pedagogy; media history; the social question; social reform; late 19th century Stockholm; the political technology of the body; visualitet; det sena 1800-talets populärkultur; visuell kultur; visuell pedagogik; mediehistoria; den sociala frågan; socialreformism; sekelskiftets Stockholm; kroppens politiska teknologi; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation analyzes practices of looking within popular culture during the late nineteenth century. Visual attractions, illustrated press and traveling amusement shows included representations of social ills, such as poverty, criminality and prostitution. LÄS MER

 5. 5. Moulin Rouge på svenska Varietéunderhållningens kulturhistoria i Stockholm 1875‐1920

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Björn Ivarsson Lilieblad; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Cultural history; visual culture; popular culture; turn of the century 1900; urbanity; hegemony; taste; Kulturhistoria; visuell kultur; populärkultur; sekelskiftet 1900; urbanitet; hegemoni; smak; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Syfte med den här avhandlingen är att empiriskt kartlägga framväxten och utvecklingen av varietéunderhållningen i Stockholm 1870-1920, för att kunna förstå både förhållandet till dess transnationella förebilder, ekonomiska dynamik, kulturella dragningskraft, samt förklara hur genren kom att uppfattas i den offentliga debatten. Med teorier hämtade från Antonio Gramsci och Pierre Bourdieu diskuteras varietéerna som ett uttryck för det sena 1800-talets samhällsförändringar och marknadskapitalistiska dynamik, som bl. LÄS MER