Sökning: "mediehistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade ordet mediehistoria.

 1. 1. Storstadens dagbok Boulevardpressen och mediesystemet i det sena 1800-talets Stockholm

  Detta är en avhandling från Lund : Mediehistoriskt arkiv

  Författare :Erik Edoff; Lund University.; Lunds universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; boulevard press; cultural history of the media; media systems; media history; press history; journalistic techniques; celebrity culture; mediated centre; journalistic roles; urban culture; Boulevard press; culturla history of the media; media system; Boulevardpress; kulturhistorisk medieforskning; mediesystem; mediehistoria; presshistoria; journalistiska tekniker; celebritetskultur; medierat centrum; journalistroller; urban kultur;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker Stockholms boulevardpress under det sena 1800-talet. Studiens huvudsakliga empiriska material utgörs av de fyra boulevardveckotidningarna Figaro, Vikingen, Budkaflen och Hvad Nytt. Boulevardpressens största intresse var den lokala societeten och de teatrar och restauranger den frekventerade. LÄS MER

 2. 2. Pappersarbete : Formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium

  Detta är en avhandling från Mediehistoriskt arkiv

  Författare :Charlie Järpvall; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2016-12-16]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; media history; information history; standardization; information systems; office work; paperwork; paper; typewriting; forms; mediehistoria; informationshistoria; standardisering; informationssystem; kontorsarbete; papper; maskinskrivning; blanketter;

  Sammanfattning : This thesis explores office paper as a medium between 1920 and 1960 in Sweden. During this period, paper was muchdebated due to the number of standards that were implemented. These standardstransformed paper, making it a modern medium in many different ways. LÄS MER

 3. 3. Att skapa en konsument : Råd & Rön och den statliga konsumentupplysningen

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Sophie Elsässer; Lund University.; Lunds universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Råd Rön; Statens institut för konsumentfrågor; Konsumentverket; Sveriges konsumenter; consumer journalism; consumer education; commercial products – testing; consumer protection – law and legislation; civic information; consumer needs; state regulation; household economy;

  Sammanfattning : The Swedish consumer magazine Råd & Rön (”Advice and Results”) has been available to Swedish consumers since 1958. For a major part of this time the Swedish state, represented by Konsumentverket (the Swedish Consumer Agency) and its predecessor, Konsumentinstitutet (the National Institute for Consumer Information), was the owner of the magazine. LÄS MER

 4. 4. Global Lifestyles : Constructions of Places and Identities in Travel Journalism

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Emilia Ljungberg; Lund University.; Lunds universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : This dissertation studies representations of globalization by analyzing travel journalism in two magazines from 1982 to 2008. Globalization discourses are studied through an analysis of how places and identities are constructed. LÄS MER

 5. 5. Motsättningarnas marknad Den pornografiska pressens kommersiella genombrott och regleringen av pornografi i Sverige 1950-1980

  Detta är en avhandling från Lund : Sekel bokförlag

  Författare :Klara Arnberg; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; History of Sexuality; Pornography; Sweden; Business history; Media history; Obscenity Regulation; Ekonomisk historia; Sexualitetshistoria; Pornografi; Företagshistoria; Mediehistoria; Sedlighetslagstiftning; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This thesis analyses the development towards a mass market pornographic press. Sweden (in addition to Denmark) is often described as a forerunner in this development when the so-called “porn wave” hit most of the Western world in the late 1960s. LÄS MER