Sökning: "medicinhistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet medicinhistoria.

 1. 1. Höstens spöke de svenska polioepidemiernas historia

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson

  Författare :Per Axelsson; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of medicine; polio; history of medicine; history of diseases; demography; medical science; preventive measures; vaccination; health care; disability; therapeutics; Sweden; 20th century; Medicinhistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of medicine; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Medicinens historia; historia; History;

  Sammanfattning : Polio epidemics appeared in Sweden in 1881 and at the turn of the 20th century the disease became an annual feature in the epidemiological pattern. Due to vaccination starting in 1957 epidemics ceased to exist in Sweden around 1965. LÄS MER

 2. 2. Audiologic and cognitive long-term sequelae from closed head injury

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Per-Olof Bergemalm; Örebro universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of medicine; Closed head injury; CHI; sensorineural hearing loss; SNHL; cognition; TIPS; tinnitus; vertigo; memory; quality of life; QOL; Gothenburg profile; Medicinhistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of medicine; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Medicinens historia; Medicinsk handikappvetenskap; Medical Disability Research;

  Sammanfattning : Objectives – Head injury is an important health problem all over the world. Previous studies have shown that peripheral hearing impairment (HI) is a common sequel of closed head injury (CHI), but in most cases it will subside within the first posttraumatic months. LÄS MER

 3. 3. Läkare och läkande : läkekonstens professionalisering i Sverige under medeltid och renässans

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Johanna Bergqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Leech; barber-surgeon; leechcraft; art of healing; perception of disease; professionalization; Middle Ages; Renaissance; history of medicine; archaeology of medicine; medical cultures; occupational ethos; communication of knowledge; craft knowledge; tacit knowledge; läkare; bardskär; laga läkare; läkekonst; sjukdomsförståelse; professionalisering; medeltid; renässans; medicinhistoria; medicinsk arkeologi; medicinska kulturer; yrkesethos; kunskapskommunikation; förtrogenhetskunskap; tyst kunskap; Sverige; Skandinavien; Norden;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Läkekonst är uttryck för våra försök att bemöta och betvinga det svåra som livet ställer oss inför i form av fysiskt och mentalt lidande. Läkekonst formas dock inte bara av våra kunskaper och tekniska framsteg, utan även av grundläggande kulturella värderingar och traditioner. LÄS MER

 4. 4. Sockerförsöket : kariesexperimenten 1943-1960 på Vipeholms sjukhus för sinnesslöa

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv förlag & tidskrift

  Författare :Elin Bommenel; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Public Health; research practice; history of medicine; medical experiments; experimental studies; medical ethics; care of mentally retarded; history of dentistry; science and technology studies; Vipeholm; Folkhälsoprojekt; Forskningspraktik; medicinhistoria; medicinska experiment; medicinsk etik; sinnesslövård; tandvårdshistoria; teknik- och vetenskapsstudier; Vipeholm;

  Sammanfattning : År 1942 hade 99,99 procent av svenskarna karies. Den nyöppnade folktandvården dignade under arbetsbördan att laga och dra ut svenska folkets illa anfrätta tänder.I gränslandet mellan forskning, vård och politik genomförde Medicinalstyrelsen på regeringens uppdrag en utredning om hur folksjukdomen skulle kunna stoppas. LÄS MER

 5. 5. När kroppen slöt sig och blev fast Varför åderlåtning, miasmateori och klimatmedicin övergavs vid 1800-talets mitt

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Annelie Drakman; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of medicine; physician; doctor; bloodletting; the miasmatic theory; climate medicine; purging; health; disease; 1800-talet; medicin; medicinhistoria; läkare; provinsialläkare; sjukdom; hälsa; sjukdomsuppfattningar; klimatmedicin; åderlåtning; miasmateori; kontagion; kroppens historia; kroppsuppfattningar; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : For 2500 years, bloodletting, purging, climate medicine and the miasmatic theory were the fundaments of Western medicine. But then, over the course of just a few decades during the middle of the nineteenth century, they disappeared. Silently, without having been disproven or even disputed, before the breakthrough of bacteriology. LÄS MER