Sökning: "konsumtionssamhälle"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet konsumtionssamhälle.

 1. 1. I marknadens öga : Barn och visuell konsumtion

  Författare :Johanna Sjöberg; Bengt Sandin; Anna Sparrman; Karin Ekström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Children; childity; advertising; visual culture; visual consumption; critical discourse analysis; consumer society; Barn; barnighet; reklam; visuell kultur; visuell konsumtion; konsumtionssamhälle; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Barn är konsumenter, får reklam riktad till sig och syns i reklam. Men om det är rätt och på vilka sätt det bör ske ger upphov till diskussion, såväl i som utanför akademin. LÄS MER

 2. 2. Family theme parks, happiness and children’s consumption : From roller-coasters to Pippi Longstocking

  Författare :David Cardell; Anna Sparrman; Tom O’Dell; Cook Daniel Thomas; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Happy; emotions; childhood; time; money; value; amusement park; leisure; tourism; mesh; ethnography; Nöjespark; temapark; glädje; nöje; känslor; etnografi; fritid; turism; värde; konsumtion; barn; barndom; familj;

  Sammanfattning : This book provides an ethnographic contribution to research on children’s consumption, family life and happiness. Various and shifting notions of happiness are explored, as well as conditions for and challenges to happiness, through an analysis of video-recorded interviews and mobile ethnography conducted in two of the most popular theme parks in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Förpackningens förvandlingar : Konsumtion och karneval i barnboken

  Författare :Martin Hellström; Bengt Erik Eriksson; Lars-Håkan Svensson; Boel Westin; Maria Nikolajeva; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Children s literature; consumption; package; carnival; Zygmunt Bauman; Mikhail Bakhtin; Roald Dahl; Herge; Tove Jansson; Astrid Lindgren; Barbro Lindgren; Christine Nöstlinger; Maurice Sendak; Barnlitteratur; konsumtion; förpackning; karneval; Zygmunt Bauman; Michail Bachtin; Roald Dahl; Herge; Tove Jansson; Astrid Lindgren; Barbro Lindgren; Christine Nöstlinger; Maurice Sendak; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; förpackningar; barnlitteratur; Hergé; Andy Warhol; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Här studeras den massproducerade förpackningen som motiv inom ett flertal barnböcker, såsom Pippi Långstrump och Mio min Mio av Astrid Lindgren, Charlie and the Chocolate factory av Roald Dahl, In the Night Kitchen av Maurice Sendak, Korken flyger av Barbro Lindgren, samt ett flertal verk av Tove Jansson och Herge. I dessa verk ses förpackningen som den främsta symbolen för vårt konsumtionssamhälle. LÄS MER

 4. 4. En växande marknad : Studie av nöjdheten med konsumtionsrelaterade livsområden bland unga konsumenter

  Författare :Hanna Hjalmarson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Unga konsumenter; marknadsföring; nöjdhet; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : I den här avhandlingsstudien undersöks nöjdheten med tillvaron i vårt konsumtionssamhälle bland konsumenter i olika åldrar. De tre områden som för unga konsumenter (9 - 19 år) som grupp hade starkast samband med den övergripande nöjdheten: (1) att vara nöjd med sig själv, (2) sina kläder, samt (3) viktrelaterad hälsa, studeras sedan närmare. LÄS MER

 5. 5. Nödvändighetens pris : Konsumtion och knapphet bland barnfamiljer

  Författare :Torbjörn Hjort; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; consumption; poverty; consumer society; market society; social exclusion; marginalisation; child poverty; social assistance; unemployment; national insurance; Social problems and welfare; Social structures; social välfärd; Sociala problem; socialförsäkring; Sociala strukturer;

  Sammanfattning : The object of this thesis has been to study the relationship between consumption and economic scarcity from a theoretical perspective. I have used families with children as an empirical example to illustrate the theoretical framework. LÄS MER