Sökning: "history of Swedish radiology"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden history of Swedish radiology.

 1. 1. Breaking the Pot: Contextual Responses to Survival Issues in Malaysian Churches

  Detta är en avhandling från Swedish Institute of Missionary Research

  Författare :Göran Wiking; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Non-Christian religions; inculturation Malaysia; islamisation; Contextual theology; Malaysian church history; Världsreligioner ej kristendom ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Små kyrkor i länder som domineras av andra religioner är ofta beträngda idag. I Malaysia växer sig Islam starkt, och islamistiska rörelser med terroristiska metoder omger landet på alla sidor. Samtidigt har även Buddhism och Hinduism fått nytt liv. LÄS MER

 2. 2. Resilient Appliance Therapy of Temporomandibular Disorders. Subdiagnoses, Sense of Coherence and Treatment Outcome

  Detta är en avhandling från Malmö University, Departments of Stomatognathic Physiology and Oral and Maxillofacial Radiology, Department of Stomatognathic Physiology, Specialist Dental Centre, Kalmar County Hospital, Kalmar County Council, Kalmar, Sweden

  Författare :Håkan Nilsson; Malmö University.; [2010]
  Nyckelord :ODONTOLOGY; ODONTOLOGI; Medicine; stomatognathic physiology; TMD-pain; resilient appliance treatment;

  Sammanfattning : Temporomandibular disorders (TMD) with orofacial pain with or without reduced jaw function, are frequent conditions in the general population. Different factors such as tooth clenching and grinding, sometimes due to enhanced psychosocial stress, and trauma to the jaws may be important as etiologic factors. LÄS MER

 3. 3. Orthopaedic measurements with computed radiography. Methodological development, accuracy, and radiation dose with special reference to the weight-bearing lower extremity and the dislocating patella

  Detta är en avhandling från Röntgenavdelningen, Lasarettet, 271 82 Ystad, Sweden

  Författare :Jan Sanfridsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical physics; digital.; computer-assisted; Picture Archiving and Communication Systems; computed radiography; radiography; effective dose; radiation dosage; measurements; biomechanics; dislocating patella; musculoskeletal; patellofemoral joint; Knee joint; radiology; tomography; medical instrumentation; Klinisk fysiologi; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Digital bildteknik dominerar snart all bildhantering inom alla delar av samhället. Målsättningen med denna avhandling var att utveckla en undersökningsmetod för mätning av knäleden i belastat läge med hjälp av digital bildplatteteknik. LÄS MER

 4. 4. Skuggor av sanning : Tidig svensk radiologi och visuell kultur

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Solveig Jülich; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; science studies; visual culture; history of Swedish radiology; professionalization; scientific images; scientific observation; objectivity; subjectivity; judgment; röntgenfotografi; medicinhistoria; radiologi historia; visuell perception;

  Sammanfattning : The present study deals with the introduction and reception of x-ray images in Sweden around 1900. The general aim is to investigate two cultural contexts of the early x-ray image. It is shown that during the initial years x-ray images were wedded with photographs and film in an expanding mass visual culture. LÄS MER

 5. 5. Studies of cadmium, mercury and lead in man. The value of X-ray fluorescence measurements in vivo

  Detta är en avhandling från Medical Radiation Physics, Lund University

  Författare :Jimmy Börjesson; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physics; exposure assessment; smelter; half-time; fingerbone; occupational exposure; bone; thyroid; liver; kidney cortex; lead; mercury; cadmium; XRF; in vivo; Fysik; Chemistry; Kemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bestämning av koncentrationen av kadmium, kvicksilver och bly i människokroppen. Värdet av röntgenfluorescensmätningar in vivo... LÄS MER