Sökning: "moisture"

Visar resultat 1 - 5 av 555 avhandlingar innehållade ordet moisture.

 1. 1. Moisture Transport in Porous Media. Modelling Based on Kirchhoff Potentials

  Detta är en avhandling från Byggnadsfysik LTH, Lunds Tekniska Högskola

  Författare :Jesper Arfvidsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; moisture distribtion; wood drying; wood; diffusion coefficient; numerical modelling; moisture flow; Moisture; transient measurements; periodic boundary condition; penetration depth; sorption coefficient; non-linear moisture flow; calculation model; anisitropy; Kirchhoff potentials; evaluation; moisture transport; Building construction; Byggnadsteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen innehåller sju artiklar. Här presenteras ett nytt koncept för att beskriva hur fukt transporteras i porösa material. Detta bygger på införandet av en äkta flödespotential, Kirchhoff's potential. LÄS MER

 2. 2. Metoder att välja korrektioner vid fuktberäkningar med variabelt utomhusklimat

  Detta är en avhandling från Byggnadsfysik LTH, Lunds Tekniska Högskola

  Författare :Eva Harderup; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; moisture flow; Moisture; numerical modelling; calculation model; moisture distribution; non-linear moisture flow; external climate; moisture calculations; corrections; Building construction; periodic boundary condition; reference year; Byggnadsteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Många skador och olägenheter av fukt kan uppkomma under en byggnads livslängd. De kan t.ex. orsaka hälsoproblem eller dålig ekonomi. LÄS MER

 3. 3. On Sahelian-Sudan rainfall and its moisture sources

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Meteorology, Stockholm University

  Författare :Abubakr A. M. Salih; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Sudan; Sahel; rainfall; land use; deforestation; moisture sources; moisture transport; Lagrangian; moisture tagging; regional model; climate modeling; Atmospheric Sciences and Oceanography; atmosfärvetenskap och oceanografi;

  Sammanfattning : The African Sahel is one of the most vulnerable regions to climate variability at different time scales. It is an arid to semi-arid region with limited water resources. The summer rainfall is one of these sources, but it exhibits pronounced interannual variability. This thesis presents several aspects of Sahelian Sudan rainfall. LÄS MER

 4. 4. Moisture permeability of mature concrete, cement mortar and cement paste

  Detta är en avhandling från Division of Building Materials, LTH, Lund University

  Författare :Göran Hedenblad; Lunds universitet.; Lund University.; [1993]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; moisture transport; cement paste; moisture permeability; concrete; moisture flow; cement mortar;

  Sammanfattning : Moisture permeability tests were performed on specimens of concrete, cement mortar and cement paste with the bottom side in water or in moist air and the upper side in a relative humidity of 33 %. The distribution of the relative humidity within the specimen was measured, at stationary conditions, as well as the amount of water which pass through the specimen. LÄS MER

 5. 5. Moisture conditions in rain exposed wood joints - Experimental methods and laboratory measurements

  Detta är en avhandling från Division of Building Materials, LTH, Lund University

  Författare :Maria Fredriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; wood; moisture; durability; service life; microclimate; surface moisture; mositure content; Norway spruce; Picea abies; pressure plate; decay; growth ring width; heartwood;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar fuktförhållandena i regnexponerade träkonstruktioner, d.v.s. träkonstruktioner som når höga fuktkvoter. LÄS MER