Sökning: "visuell konsumtion"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden visuell konsumtion.

 1. 1. I marknadens öga : Barn och visuell konsumtion

  Författare :Johanna Sjöberg; Bengt Sandin; Anna Sparrman; Karin Ekström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Children; childity; advertising; visual culture; visual consumption; critical discourse analysis; consumer society; Barn; barnighet; reklam; visuell kultur; visuell konsumtion; konsumtionssamhälle; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Barn är konsumenter, får reklam riktad till sig och syns i reklam. Men om det är rätt och på vilka sätt det bör ske ger upphov till diskussion, såväl i som utanför akademin. LÄS MER

 2. 2. Quality Inspection and Evaluation of Smart or Functional Textile Fabric Surface by Skin Contact Mechanics

  Författare :Melkie Getnet Tadesse; Cristian Vasile; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; tactile comfort; expert; subjective evalaution; objective evalaution; smart fabric; functional fabric; skin contact; KES; sensory evalaution; sensory perception;

  Sammanfattning : The rapid progress in consuming e-textiles has made a huge uprising in the researcher’s track on the course of smart and functional textile development. Consumption of functional and smart textiles in the wearable e-textile is fetching extra eye-catching scheme owing to its lightweight property, flexibility, stretchability, and the ability to be integrated into wearable apparel. LÄS MER