Sökning: "Anna Sparrman"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Anna Sparrman.

 1. 1. Visuell kultur i barns vardagsliv : Bilder, medier och praktiker

  Författare :Anna Sparrman; Karin Aronsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; visual culture; media ethnography; chidlren; discursive practice; agency; subject positioning; identity; popular culture; förskolebarn; barnforskning; barnkultur; barn och massmedia; barn och bild; visuell kommunikation; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This study concerns visual culture in 64 children-s (6- to 8-year-olds) everyday practices at a Swedish after-school center. It draws on an interdisciplinary theoretical framework, ranging from visual culture to discourse analysis, exposing the complexity of visuality in children-s social interactions, when talking about TV-programs, mimicing Spice Girls videos, drawing caricatures or looking at picture books. LÄS MER

 2. 2. Family theme parks, happiness and children’s consumption : From roller-coasters to Pippi Longstocking

  Författare :David Cardell; Anna Sparrman; Tom O’Dell; Cook Daniel Thomas; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Happy; emotions; childhood; time; money; value; amusement park; leisure; tourism; mesh; ethnography; Nöjespark; temapark; glädje; nöje; känslor; etnografi; fritid; turism; värde; konsumtion; barn; barndom; familj;

  Sammanfattning : This book provides an ethnographic contribution to research on children’s consumption, family life and happiness. Various and shifting notions of happiness are explored, as well as conditions for and challenges to happiness, through an analysis of video-recorded interviews and mobile ethnography conducted in two of the most popular theme parks in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Adoptivfamiljers återresor till barnens födelseländer

  Författare :Johanna Gustafsson; Anna Sparrman; Judith Lind; Malene Gram; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Return trips; Adoptive families; Origin; Children s perspectives; Parenthood; Family ideals; Tourism; Money; Qualitative interviews; family holiday; tourism consumption; Återresor; Adoptivfamiljer; Ursprung; Barns perspektiv; Föräldraskap; Familjeideal; Turism; Pengar; Kvalitativa intervjuer; familjesemester; turismkonsumtion;

  Sammanfattning : Den här kvalitativa studien undersöker adoptivfamiljers återresor till barnens födelseländer. Analysmaterialet består av intervjuer med barn och föräldrar i tio svenska adoptivfamiljer både inför och efter genomförda adoptionsåterresor. LÄS MER

 4. 4. Children helping children? : Values and concerns in corporate charity

  Författare :Yelyzaveta Hrechaniuk; Anna Sparrman; David Moats; Nick Lee; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Competitions for children; Children s drawings; Creativity; Soft toys; Child design; Play; Child perspective; Children s perspective; Consumption; Money; Tävlingar för barn; Barnteckningar; Kreativitet; Mjukdjur; Design; Lek; Barnperspektiv; Barns perspektiv; Konsumtion; Pengar;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore corporate children's charity in practice. This is achieved by examining empirically a campaign organized by the company IKEA in collaboration with the non-profit organization Save the Children. LÄS MER

 5. 5. Öppna världar, slutna rum : Om status och barnkulturpolitik i scenkonstens vardagspraktik

  Författare :Ylva Lorentzon; Karin Helander; Ann-Christin Cederborg; Anna Sparrman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Child culture; art for children; practice; practice architecture; practice theory; status; status-power; performing arts; theater; culture; ethnography; cultural policy; legitimization; childhood; interpretation; Barnkultur; barnteater; kultur för barn; praktik; praktikarkitektur; praktikteori; status; status-makt; scenkonst; teater; kultur; etnografi; kulturpolitik; legitimering; barndom; tolkning; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : This doctoral thesis is about child culture and status, power and social relations in everyday practice. The aim is to explore the everyday practice within the production of performing arts and problematize what is at stake in the practice with regard to child culture as an artistic field. LÄS MER