Sökning: "discursive practice"

Visar resultat 1 - 5 av 224 avhandlingar innehållade orden discursive practice.

 1. 1. Organ improvisation - activity, action and rhetorical practice

  Detta är en avhandling från Malmö Academy of Music, Lund University

  Författare :Karin Johansson; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; rhetorical practice.; cultural-historical activity theory; higher music education; Western art music; discursive practices; Organ improvisation;

  Sammanfattning : ABSTRACT Title: Organ improvisation - activity, action and rhetorical practice. Author: Karin Johansson Language: English. Keywords: Organ improvisation, cultural-historical activity theory, higher music education, Western art music, discursive practices, rhetorical practice. LÄS MER

 2. 2. Consumption and Practice Unfolding Consumptive Moments and the Entanglement with Productive Aspects

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping International Business School

  Författare :Benjamin Hartmann; Jacob Östberg; Dannie Kjeldgaard; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : This thesis investigates consumption through a practice-theoretical perspective. Practices are routinized sets of human activity involving doings, meanings, and objects. Previous work has suggested conceiving of consumption as moments in practices. LÄS MER

 3. 3. Assessment meetings between care managers and persons living with dementia Citizenship as practice

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Johannes H Österholm; Lars-Christer Hydén; Annika Taghizadeh Larsson; Linda Örulv; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ageism; decision-making; elderspeak; institutional discourse; malignant positioning; narrative; needs assessment; social work; storytelling; Behovsbedömning; berättande; berättelser; beslutsfattande; institutionella samtal; malign positionering; socialt arbete; ålderism; äldreriktat tal;

  Sammanfattning : This thesis deals with encounters between persons living with dementia and care managers. Dementia often results in progressive care needs that must be met by different social care services. LÄS MER

 4. 4. Rektorers praktiker i möte med utvecklingsarbete: Möjligheter och hinder för planerad förändring

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Jaana Nehez; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; planned change; principals; principals’ practice; practice theory; practice architectures; school development; action research;

  Sammanfattning : This thesis focuses on how principals’ practices in improvement work are formed and how these practices affect principals’ possibilities to work with planned change. The study takes its departure from ten Upper Secondary School principals’ improvement work concerning enterprise education. LÄS MER

 5. 5. Var är meningen? Elevtexter och undervisningspraktiker

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Ewa Bergh Nestlog; Gunilla Byrman; Ellen Krogh; Synnøve Matre; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; teaching and learning writing; meaning making; pupils’ texts; upper primary school; discursive practice; literacy practice; argumentative text; explanatory text; rhetorical structure theory; relief theory; skrivundervisning; skrivlärande; meningsskapande; elevtexter; mellanstadiet; diskursiv praktik; skriftpraktik; argumenterande text; förklarande text; retorisk strukturteori; reliefteori; Swedish Didactics; Svenska språket med didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : This is about how pupils in years 4 to 6 of compulsory school and their teachers make meaning in teaching activities and texts. The aim of the study is to investigate the teaching and learning of writing and the pupils’ discursive texts. LÄS MER