Sökning: "CysLT1 R"

Hittade 1 avhandling innehållade orden CysLT1 R.

  1. 1. Involvement of Eicosanoid Signaling in Intestinal Epithelial Cell Survival

    Detta är en avhandling från Anita Sjolander

    Författare :John Öhd; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; General pathology; Tcf Lef; Bcl-2 family; b-catenin; 5-LO; apoptosis; cell survival; colorectal cancer; COX-2; LTD4; CysLT1 R; pathological anatomy; Patologi allmän ; patologisk anatomi;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vad bestämmer om en cell skall dö? En viktig, avgörande faktor är vilken signal cellen får från omgivningen. Den måste nämligen vara mycket öppen för intryck och beredd att tjänstvilligt dö på begäran, eftersom hela den flercelliga varelsen beror av att det fungerar så. LÄS MER