Sökning: "Pseudoexfoliation"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet Pseudoexfoliation.

 1. 1. Studies on the Epidemiology of Open-angle Glaucoma

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Curt Ekström; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :Ophtalmology; Open-angle glaucoma; Epidemiology; Capsular glaucoma; Chronic simple glaucoma; Normal tension glaucoma; Pseudoexfoliation; Pseudoexfoliation glaucoma; Prevalence; Incidence; Intraocular pressure; Oftalmiatrik;

  Sammanfattning : Glaucoma is a common disease in the elderly population. Open-angle glaucoma (OAG) is the predominant form of glaucoma. Chronic simple glaucoma and capsular glaucoma, characterized by the occurrence of pseudoexfoliation in the anterior eye segment, are the most frequent types of OAG. LÄS MER

 2. 2. Long-term follow-up of pseudoexfoliation, intraocular pressure and glaucoma epidemiological studies in northern Sweden

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Siv Åström; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pseudoexfoliation; glaucoma; intraocular pressure; age cohort; screening; long-term follow-up;

  Sammanfattning : Purpose An age-cohort was studied with long-term follow-up. The population was born in 1915, living in the municipality of Skellefteå in 1981. The purpose was to investigate the prevalence and incidence of pseudoexfoliation (PEX), its influence on intraocular pressure (IOP) and development of open-angle glaucoma (OAG). LÄS MER

 3. 3. Development of Liquid-based Separation Techniques using Tailored Surfaces for Analysis of Biological Samples

  Detta är en avhandling från Uppsala : Universitetsbiblioteket

  Författare :Emilia Hardenborg; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; aqueous humor; biological samples; capillary electrophoresis; coatings; drugs; liquid chromatography; molecular imprinted polymers; peptides; proteins; pseudoexfoliation; NATURAL SCIENCES Chemistry Analytical chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Analytisk kemi;

  Sammanfattning : Development and improvement of analytical techniques are vital in analytical chemistry research. This thesis describes the development and use of tailored surfaces for bioanalytical applications. LÄS MER

 4. 4. Molecular and epidemiological studies on eyes with pseudoexfoliation syndrome

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Amelie Botling Taube; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pseduoexfoliation syndrome; PEX; aqueous humor; cataract; cataract surgery; lens capsule; proteomics; mass spectrometry; MS; MALDI TOF MS MS; quantitative proteomics; iTRAQ; dimethyl labeling; imaging mass spectrometry; IMS; time of flight secondary ion mass spectrometry; TOF-SIMS; crystallin; epidemiology; risk factor; Ophtalmology; Oftalmiatrik;

  Sammanfattning : Pseudoexfoliation (PEX) syndrome is an age-related condition characterized by the production and accumulation of extracellular fibrillary material in the anterior segment of the eye. PEX predisposes for several pathological conditions, such as glaucoma and complications during and after cataract surgery. LÄS MER

 5. 5. Glaucoma Characteristics and Risk Factors - Results from Malmö Eye Survey

  Detta är en avhandling från Department of Ophthalmology, Lund University

  Författare :Kirsti Grødum; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vascular disease; Ophtalmology; Oftalmologi; myopia; optic disc hemorrhages; mortality; refraction; glaucoma; population screening;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING: Bakgrund Glaukom (grön starr) är en vanlig sjukdom som drabbar 1-2% av befolkningen över 40 år. Sjukdomen är smygande, symptomfattig fram till sena stadier med utbredd, irreversibel skada på synnerv och synfält, och kan obehandlat därmed leda till allvarligt synhandikapp och i värsta fall blindhet. LÄS MER