Sökning: "chidlren"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet chidlren.

  1. 1. Visuell kultur i barns vardagsliv : Bilder, medier och praktiker

    Författare :Anna Sparrman; Karin Aronsson; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; visual culture; media ethnography; chidlren; discursive practice; agency; subject positioning; identity; popular culture; förskolebarn; barnforskning; barnkultur; barn och massmedia; barn och bild; visuell kommunikation; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

    Sammanfattning : This study concerns visual culture in 64 children-s (6- to 8-year-olds) everyday practices at a Swedish after-school center. It draws on an interdisciplinary theoretical framework, ranging from visual culture to discourse analysis, exposing the complexity of visuality in children-s social interactions, when talking about TV-programs, mimicing Spice Girls videos, drawing caricatures or looking at picture books. LÄS MER