Sökning: "media ethnography"

Visar resultat 1 - 5 av 67 avhandlingar innehållade orden media ethnography.

 1. 1. Filmbytare : videovåld, kulturell produktion & unga män

  Detta är en avhandling från Umeå : Boréa Bokförlag

  Författare :Göran Bolin; Stockholms universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; youth; video; media; popular culture; cultural studies; cultural theory; Sweden; video violence; public sphere; taste; identity; gender; masculinity; ethnicity; generation; ethnography; media ethnography; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies;

  Sammanfattning : The focus of this thesis is Swedish Film Swappers, i.e. young men who swap video films that include graphically explicit depictions of violence, and their cultural practices. Inspired by action and horror films some Film Swappers have become cultural producers, either of amateur videos, or of fanzines, i. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation, medborgarskap och deltagardemokrati

  Detta är en avhandling från Umeå : Boréa Bokförlag

  Författare :Jakob Svensson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; dialogue; positioning theory; ethnography; culture; rationality; deliberative democracy; late modernity; participation; participatory democracy; communication; meaning making; Citizenship; discourse;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det görs en rad försök till demokratisk förnyelse ute i kommunerna. I denna avhandling är det min ambition att analysera ett sådant försök; medborgarutskotten i Helsingborg. LÄS MER

 3. 3. Feminism, citizenship and the media : an ethnographic study of identity processes within four women's associations

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Leonor Camauër; Stockholms universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; FEMINISM; CITIZENSHIP; WOMEN S MOVEMENT; ETHNOGRAPHY; MEDIA; PUBLIC SPHERE; CIVIL SOCIETY; NARRATIVE IDENTITY; PRODUCTION; PARTICIPATION; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : The primary purpose of this doctoral thesis is to investigate the media practices of four Swedish women's associations and some of their individual members in order to gain insight into the role of the media in these women's individual and collective processes of identity formation as feminists and citizens. The studied media practices include first, the individual and collective meaning-making processes in which the women are involved when interpreting the media they use in everyday life, and, secondly, the associations' public-oriented practices, i. LÄS MER

 4. 4. "We are like Chameleons" : Changing Mediascapes, Cultural Identities and City Sisters in Dar es Salaam

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ylva Ekström; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Media; Popular Culture; Africa; Tanzania; Gender; Globalisation; Youth; Ethnography; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies;

  Sammanfattning : The consequences of expanding mediascapes and processes of cultural globalisation during the early 21st century is the focus of this thesis. The author has conducted extensive field studies in Dar es Salaam, Tanzania. LÄS MER

 5. 5. Voices from the margins People, media, and the struggle for land in Brazil

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Paola Sartoretto; Karlstads universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; Social movements; mobilisation; media ethnography; Latin America;

  Sammanfattning : This study looks into communicative processes and media practices among members of a subaltern social movement. The aim is to gain an understanding of how these processes and practices contribute to symbolic cohesion in the movement, how they develop and are socialized into practices, and how these processes and practices help challenge hegemonic groups in society. LÄS MER