Sökning: "social space"

Visar resultat 1 - 5 av 951 avhandlingar innehållade orden social space.

 1. 1. Hoppet om en framtidsplats. Asylsökande barn i den svenska skolan

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Malin Svensson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; asylsökande; barn; barns perspektiv; flykting; frontlinjebyråkrati; nyanländ; plats; rum; skola; socialt hopp; tid; utbildning; asylum-seeking; children; children’s perspectives; education; newly arrived; place; refugee; school; social hope; space; street-level bureaucracy; time;

  Sammanfattning : The thesis explores how accompanied refugee and asylum-seeking children experience everyday life in Sweden. During the asylum process, as part of a policy for promoting ‘normal life’, these children have the same right to education as permanently resident children. LÄS MER

 2. 2. S(t)imulating a Social Psychology G. H. Mead and the Reality of the Social Object

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Olle Westlund; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social psychology; social psychology; social; sociality; relativity; object; time; space; George Herbert Mead; Socialpsykologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi;

  Sammanfattning : Social psychology is often said to be a scientific discipline aiming at the observation and explanation of actions between human beings or, more generally, between the human individual and the environment. This general proposition holds for most social psychologists, irrespective of allegiance. LÄS MER

 3. 3. Skola för lönsamhet. Om elevers marknadsanpassade villkor och vardag

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv förlag

  Författare :Majsa Allelin; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Schooling; Education; Social Reproduction; Formal and Real Subsumption; Marx; New Public Management; Segregation; Ethnography;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is twofold: to explore the ways in which the transformation of the Swedish elementary school can be understood through Marxist theory; and, by ethnographic methods, understand the everyday lives of students and teachers in light of the transformation of the educational system. The ethnography has been conducted by observations and interviews during a total of six months at two different schools, Libera and Publica. LÄS MER

 4. 4. Lesbian Lives Sexuality, Space and Subculture in Moscow

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Katja Sarajeva; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; subculture; lesbian; space; Russia; Moscow; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social anthropology ethnography; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialantrolopologi etnografi; Social Anthropology; socialantropologi;

  Sammanfattning : This study is an exploration of the lesbian subculture in Russia focusing in particular on the subculture as a unique heterogeneous space of social interaction and cultural production that is not self contained or isolated from mainstream society, but incorporates a variety of cultural flows and traditions that are a part of Russian mainstream culture, other Russian subcultures, or global cultural flows. Some of these cultural flows and traditions are more compatible than other ones. LÄS MER

 5. 5. Uppfostringsanstalten. Om tvång i föräldrars ställe

  Detta är en avhandling från Arkiv

  Författare :Claes Levin; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social problems and welfare; teorier om socialt arbete; Sociala förändringar; theory of social work; Correctional Treatment; Reformatory; Residential Treatment; Treatment Organizations; Juvenile Delinquency; Child Care; Social Institutions; Human Service Organizations; People-Changing Organizations; Treatment; Social changes; Incarceration.; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens syfte är att söka kunskap om vilka faktorer som bidrar till uppfostringsanstaltens framgång som social institution och dess ständiga misslyckande som behandlingsorganisation. Jag försöker förstå varför organisationer som §12-hem och särskilda ungdomshem finns och vilken betydelse de har i vårt samhälle. LÄS MER