Sökning: "Boel Berner"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden Boel Berner.

 1. 1. Övning ger färdighet? : Lagarbete, riskhantering och känslor i brandmäns yrkesutbildning

  Författare :Magnus Blondin; Boel Berner; Johan M Sanne; Roger Säljö; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Firefighters; firefighter training; vocational training; real-life simulation; practical learning; practical understanding; technology; skill exercises; professional competence; teamwork; emotion work; learning field; boundary work; script; Brandmän; brandmannautbildning; yrkesutbildning; övning; realtidsövning; simulering; praktiskt lärande; färdighetsträning; teknik; meningsskapande; yrkeskunnande; yrkeskompetens; lagarbete; känslohantering; lärandefält; gränsarbete; skript;

  Sammanfattning : Brandmän arbetar i situationer av stark osäkerhet och risk. Ett fungerande lagarbete är en förutsättning för att de ska kunna hantera de faror som förekommer vid olyckor, samordna sin verksamhet, rädda byggnader och fordon, ta hand om drabbade människor och även undvika att själva bli skadade. LÄS MER

 2. 2. Utbildning på gränsen mellan skola och arbete : Pedagogisk förändring i svensk yrkesutbildning 1918-1971

  Författare :Åsa Broberg; Annika Ullman; Joakim Landahl; Boel Berner; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; vocational education and training; educational practices; figures of thought; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to contribute knowledge about pedagogical change in Swedish vocational education and training (VET). The study focuses on vocational schools between 1918 and 1971, and discusses the educational practices that balanced on the border between school and work. LÄS MER

 3. 3. Doing Physics - Doing Gender : An Exploration of Physics Students' Identity Constitution in the Context of Laboratory Work

  Författare :Anna T Danielsson; Cedric Linder; Tora Holmberg; Boel Berner; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Physics; Learning; Higher Education; Science Education; Physics Education; Gender; Situated Learning; Physics; Fysik; Physics with specialization in Physics Education; Fysik med inriktning mot fysikens didaktik;

  Sammanfattning : In Sweden today women are greatly under-represented within university physics and the discipline of physics is also symbolically associated with men and masculinity. This motivates in-depth investigations of issues of physics, learning and gender. LÄS MER

 4. 4. ”De två kulturerna” flyttar hemifrån : C.P. Snows begrepp i svensk idédebatt 1959–2005

  Författare :Emma Eldelin; Martin Kylhammar; Boel Berner; Thomas Kaiserfeld; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; “the two cultures”; C.P. Snow; Bildung; education; culture; science; Conceptual History; recontextualization of ideas; contemporary history; Sweden; ”de två kulturerna”; C.P. Snow; bildning; utbildning; kultur; vetenskap; begreppshistoria; idéers rekontextualiseringar; samtidshistoria; Sverige; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria;

  Sammanfattning : I denna avhandling diskuteras hur begreppet ”de två kulturerna”, ursprungligen formulerat av den brittiske författaren, administratören och före detta naturvetenskapsmannen C.P. Snow, tolkades och användes i svensk idédebatt 1959–2005. LÄS MER

 5. 5. Den riskfyllda gemenskapen : Att hantera säkerhet på ett passagerarfartyg

  Författare :Christer Eldh; Boel Berner; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; cultural processes; organization; gender; risk; safety culture; passenger ship; safety management; passagerarfartyg; säkerhetsaspekter; riskhantering; risk; fartyg; kulturella aspekter; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how cultural processes and organisational conditions influence safety management in complex sociotechnical contexts. The object of investigation was a passenger ship where interviews and observations had been conducted for one year. LÄS MER