Sökning: "subject positioning"

Visar resultat 1 - 5 av 62 avhandlingar innehållade orden subject positioning.

 1. 1. Om miljöproblemen hänger på mig : Individer förhandlar sitt ansvar för miljön

  Författare :Emmy Dahl; Jane Summerton; Helen Peterson; Jonas Anshelm; Rolf Lidskog; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Individualized environmental responsibility; environmental discourse; environmental politics; feminist poststructuralism; focus groups; positioning; negotiating; gender; dass; gender discourse; subject position; troubled untroubled subject positions; Individualiserat miljöansvar; miljödiskurs; miljöpolitik; feministisk poststrukturalism; fokusgrupper; positionering; förhandling; genus; klass; genusdiskurser; subjektspositioner; problematiska oproblematiska subjektspositioner;

  Sammanfattning : När den svenska klimatdebatten intensifierades under 2000-talets första decennium tilldelades allmänheten en särskild roll. I den mediala och politiska debatten verkade lösningen på miljöproblemen intimt förknippad med individers livsstilar. LÄS MER

 2. 2. Disciplining Freedom : Treatment Dilemmas and Subjectivity at a Detention Home for Young Men

  Författare :Anna Gradin Franzén; Rolf Holmqvist; Karin Aronsson; Ann Phoenix; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Discipline; self-government; subjectivity; subject positioning; forced treatment; youth; normality; morality; humor; ideological dilemmas; resistance; Disciplin; självstyrning; subjektivitet; subjektspositionering; tvångsvård; ungdom; normalitet; moral; humor; ideologiska dilemman; motstånd;

  Sammanfattning : This ethnographic study explores treatment practices and staff-resident interaction at a detention home for young men, drawing on video recorded conversations and interviews. It investigates ideological dilemmas inherent in the institutional setting and how these produce complex subject positions to uptake, negotiate or refuse. LÄS MER

 3. 3. Elevskap och elevskapande : Om formandet av skolans elever

  Författare :Lottie Lofors-Nyblom; Catharina Andersson; Agneta Linné; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Junior level; pupils; governmentality; curriculum; subjectivity; positioning; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; Education; pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis examines two aspects of the shaping of school pupils and has its theoretical base in Foucault's concepts of governmentality and conduct of conduct. The initial study deals with the construction of the ideal pupil in two curricula texts from 1969 and 1994. LÄS MER

 4. 4. Ordningsmakter inom ordningsmakten : Diskurskamp, dilemman och motstånd i blivande polisers samtal om mångfald

  Författare :Malin Wieslander; Héctor Pérez Prieto; Christina Osbeck; Eva Reimers; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; diversity; police; policing; discourse; dilemma; resistance; categorization; culture; ethnicity; religion; jargon; humour; prejudice; profiling; discursive psychology; interpretative repertoire; positioning; discursive devices; ideological dilemma; mångfald; polisen; diskurs; dilemma; motstånd; kategorisering; kultur; etnicitet; religion; humor; fördomar; profilering; diskursiv psykologi; tolkningsrepertoar; positionering; språkliga resurser; ideologiska dilemman; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This thesis identifies and describes the diversity aspects of police discourse based on the accounts of police trainees in their final year. Specifically, the focus is on culture, religion and ethnicity, and four main questions are addressed: What is said about diversity? How is it articulated? What subject positions are offered and assumed? In what ways are discourses of diversity sustained and challenged?The analysis of discourse in use is based on field studies conducted at the Swedish National Police Academy and focus group interviews with police trainees in the educational setting and during their trainee placement period. LÄS MER

 5. 5. Föräldraskapande och barnets hälsa : Föreställningar och berättande om barn med eksem

  Författare :Petra Roll Bennet; Sonja Olin Lauritzen; Solveig Hägglund; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; parents; child health; narrative; positioning; risk; normality; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : In contemporary ‘risk-society’, people are continuously confronted with issues of risk in health information and discourses about life-styles that will promote good health, and, it is argued, are ‘forced’ to be aware of risks in their everyday lives. This is particularly evident for parents of young children who are struck by illness. LÄS MER