Sökning: "Johanna Sjöberg"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Johanna Sjöberg.

 1. 1. Arbuscular mycorrhizal fungi : occurrence in Sweden and interaction with a plant pathogenic fungus in barley

  Författare :Johanna Sjöberg; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. I marknadens öga Barn och visuell konsumtion

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Johanna Sjöberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; childity; advertising; visual culture; visual consumption; critical discourse analysis; consumer society; Barn; barnighet; reklam; visuell kultur; visuell konsumtion; konsumtionssamhälle; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Barn är konsumenter, får reklam riktad till sig och syns i reklam. Men om det är rätt och på vilka sätt det bör ske ger upphov till diskussion, såväl i som utanför akademin. LÄS MER