Sökning: "Johanna Sjöberg"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Johanna Sjöberg.

 1. 1. I marknadens öga : Barn och visuell konsumtion

  Författare :Johanna Sjöberg; Bengt Sandin; Anna Sparrman; Karin Ekström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Children; childity; advertising; visual culture; visual consumption; critical discourse analysis; consumer society; Barn; barnighet; reklam; visuell kultur; visuell konsumtion; konsumtionssamhälle; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Barn är konsumenter, får reklam riktad till sig och syns i reklam. Men om det är rätt och på vilka sätt det bör ske ger upphov till diskussion, såväl i som utanför akademin. LÄS MER

 2. 2. Fatherhood Images and Ideals : Transforming, Circulating, and Responding to the Swedish Dads Photo Exhibition

  Författare :Sarah Jane Mitchell; Anette Wickström; Johanna Sjöberg; Allan Westerling; Helena Wahlström Henriksson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fatherhood; Childhood; Parenthood; Photo exhibitions; Swedish Dads; Swedish Institute; Visual culture; Nation branding; Faderskap; Barndom; Föräldraskap; Fotoutställningar; Swedish Dads; Svenska Institutet; Visuell kultur; Nation branding;

  Sammanfattning : Between 2016 and 2019, the Swedish state – via the Swedish Institute and Swedish embassies – circulated the ‘Swedish Dads’ photo exhibition to 54 countries. The exhibition was based on a photobook by the same name and featured photographs of Swedish fathers on parental leave with their children. LÄS MER