Sökning: "Johanna Sjöberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Johanna Sjöberg.

  1. 1. I marknadens öga Barn och visuell konsumtion

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Johanna Sjöberg; Bengt Sandin; Anna Sparrman; Karin Ekström; [2013]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; childity; advertising; visual culture; visual consumption; critical discourse analysis; consumer society; Barn; barnighet; reklam; visuell kultur; visuell konsumtion; konsumtionssamhälle; kritisk diskursanalys;

    Sammanfattning : Barn är konsumenter, får reklam riktad till sig och syns i reklam. Men om det är rätt och på vilka sätt det bör ske ger upphov till diskussion, såväl i som utanför akademin. LÄS MER