Sökning: "Vetenskaplig artikel matematik didaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Vetenskaplig artikel matematik didaktik.

 1. 1. The meaning(s) of inclusion in mathematics in student talk : Inclusion as a topic when students talk about learning and teaching in mathematics

  Författare :Helena Roos; Despina Potari; Hanna Palmér; Nùria Planas; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; inclusion in mathematics; discourse analysis; students meaning s ; Mathematical Education; Matematikdidaktik; Matematikens didaktik; Mathematics education;

  Sammanfattning : This thesis contributes to research and practice within the field of special education in mathematics with more knowledge about, and an understanding of, students´ meaning(s) of inclusion in mathematics education. Three research questions guide the study: What meaning(s) is/are ascribed, and how is inclusion used, in mathematics education research? What meaning(s) do the students ascribe to inclusion in mathematics learning and teaching? And what frames students´ meaning(s) of inclusion in mathematics learning and teaching?The first part of this study began with a systematic literature review on the notion of inclusion in mathematics education research, and the search resulted in 1,296 research studies. LÄS MER

 2. 2. Rate as the relation of changes in two quantities : A variation theory perspective of learning rate of change

  Författare :Per Håkansson; Robert Gunnarsson; Ulla Runesson Kempe; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; rate of change; slope; covariation; functions; mathematics teaching and learning; variation theory; learning study; förändringstakt; lutning; samvariation; funktioner; matematiklärande; variationsteori; learning study;

  Sammanfattning : This thesis comprises three original papers about learning rate of change in school mathematics. The overall aim of the thesis is to contribute with knowledge in this particular area of research. Within this aim, each of the original papers contribute with its own perspective. LÄS MER

 3. 3. Traditions and Challenges : Special Support in Swedish Independent Compulsory Schools

  Författare :Gunnlaugur Magnússon; Kerstin Göransson; Claes Nilholm; Alan Dyson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; special education; inclusion; school choice; education reform; independent schools; compulso-ry schools; pupils in need of special support; SENCOs; special education teachers; critical pragmatism; Thomas M. Skrtic; specialpedagogik; inkludering; skolval; utbildningsreformer; fristående skolor; grundskolan; elever i behov av särskilt stöd; specialpedagoger; speciallärare; kritisk pragmatism; Thomas M. Skrtic; Didactics; didaktik; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : This thesis has two overarching aims. The first is to generate further knowledge about Swedish independent schools, specifically regarding the organisation and provision of special support and how these relate to special educational traditions and inclusive education. LÄS MER

 4. 4. Frameworks for task design and technology integration in the mathematics classroom

  Författare :Patrik Gustafsson; Andreas Ryve; Per Sund; Tomas Bergqvist; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematical classroom discussion; task design; classroom response system; technology integration; design principle; framework; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : In recent years many teachers and students have begun having good access to digital technology in their classrooms, and in the context of Sweden the majority of secondary schools are known as one-to-one schools, with students having their own computer or tablet. However, the mere presence of technology in the classroom is not a guarantee for improved teaching and learning. LÄS MER

 5. 5. Samtal om begreppskartor : en väg till ökad förståelse

  Författare :Anna-Karin Westman; Karl Göran Karlsson; Svante Holm; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cellbiologi; elevdiskussioner; begreppskartor; Subject didactics; Ämnesdidaktik; Biology; Biologi;

  Sammanfattning : Denna avhandling belyser hur elevdiskussioner om begreppskartor kan bidra till en ökad förståelse för innebörden av de utvalda biologiska begreppen hos de elever som deltar. Som bakgrund till avhandlingen redovisas forskningsresultat vilka visar ett antal svårigheter elever kan ha inom det cellbiologiska ämnesområdet. LÄS MER