Sökning: "Polynomial convexity"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Polynomial convexity.

 1. 1. Positive currents related to polynomial convexity

  Författare :Ewa Bergqvist; [1999]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematics; matematik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. On polynomial interpolation and complex convexity

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Lars Filipsson; [1999]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MATHEMATICS; MATEMATIK;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Mathematics and mathematics education - two sides of the same coin creative reasoning in university exams in mathematics

  Detta är en avhandling från Umeå : Matematik och matematisk statistik

  Författare :Ewa Bergqvist; Johan Lithner; Peter Nyström; Christer Bergsten; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Polynomial convexity; Positive currents; Jensen measures; Mathematical reasoning; assessment; university level; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Avhandlingen består av två ganska olika delar som ändå har en del gemensamt. Del A är baserad på två artiklar i matematik och del B är baserad på två matematikdidaktiska artiklar.De matematiska artiklarna utgår från ett begrepp som heter polynomkonvexitet. LÄS MER

 4. 4. Global Optimization in Computer Vision: Convexity, Cuts and Approximation Algorithms

  Detta är en avhandling från Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Författare :Carl Olsson; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Spectral Relaxation; Normalized Cuts; Continuous Cuts; Segmentation; Generalized Convexity; 3D-Reconstruction; Global Optimization; Multiple View Geometry; Trust Region Subproblem;

  Sammanfattning : Computer vision is today a wide research area including topics like robot vision, image analysis, pattern recognition, medical imaging and geometric reconstruction problems. Over the past decades there has been a rapid development in understanding and modeling different computer vision applications. LÄS MER

 5. 5. Amoebas and Laurent series

  Detta är en avhandling från Stockholm : Matematik

  Författare :Mikael Forsberg; [1998]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The amoeba of a polynomialpis the logarithmic image of the zero set of thepolynomial. l/pcan be developed into several Laurent series. Thelogarithmic image of every such Laurent series have a domain ofconvergence and its loga rithmic image is a component of thecomplement of the amoeba of p. This is the background for thethesis subjett. LÄS MER