Sökning: "framework"

Visar resultat 1 - 5 av 7177 avhandlingar innehållade ordet framework.

 1. 1. Open-Framework Germanates : Synthesis, Structure, and Characterization

  Författare :Andrew Kentaro Inge; Xiaodong Zou; Anthony Cheetham; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Open-framework; zeolites; germanates; porous materials; crystallography; hydrothermal synthesis; crystal structure; Structural Chemistry; strukturkemi;

  Sammanfattning : Novel open-framework germanates and open low-dimensional structures were synthesized and characterized. Their crystal structures were solved by single crystal X-ray diffraction or X-ray powder diffraction combined with other techniques. LÄS MER

 2. 2. Novel framework materials : organically templated silicogermanates and hybrid fluorotitanates

  Författare :Liqiu Tang; Xiaodong Zou; Gunnar Svensson; Gies Hermann; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; framework materials; silicogermanates; hybrid fluorotitananates; Chemistry; Kemi;

  Sammanfattning : Two types of novel framework materials, including six organically templated silicogermanates and five hybrid fluorotitanates, have been synthesized, and their structures have been determined by single crystal X-ray diffraction. Their structures and the interactions between the organic and inorganic species are discussed in some detail. LÄS MER

 3. 3. Särdrag i projekt : utformning av ett ramverk för strukturerad projektanalys

  Författare :Lennart Ljung; Anders G. Nilsson; Peter Rönnlund; Jonas Söderlund; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; action research; analysis model; case study; multiproject environment; perspective; project management; project model; framework; structured project analysis SPA ; distinctive characteristics in projects; typology; aktionsforskning; analysmodell; fallstudie; multiprojektmiljö; perspektiv; projekthantering; projektledning; projektmodell; ramverk; strukturerad projektanalys SPA ; särdrag i projekt; typologi; Information Systems; Informatik;

  Sammanfattning : En utgångspunkt för den föreliggande avhandlingen och doktorsstudien är den spridning och ökning av projektarbetsformens tillämpning, som skett sedan mitten av 1900-talet. Det har blivit allt vanligare med så kallade multiprojektmiljöer, dvs. LÄS MER

 4. 4. Modern GIR Systems : Framework, Retrieval Model and Indexing Techniques

  Författare :Xing Lin; Yifang Ban; Harrie Lars; KTH; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Information Retrieval; GIR; Framework; Indexing; Retrieval Model; Other information technology; Övrig informationsteknik;

  Sammanfattning : Geographic information is one of the most important and the most common types of information in human society. It is estimated that more than 70% of all information in the world has some kind of geographic features. LÄS MER

 5. 5. Logistics Service Providers Going Green : A Framework for Developing Green Service Offerings

  Författare :Karin Isaksson; Maria Huge-Brodin; Maria Björklund; Mats Abrahamsson; Roland Hellberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Logistics service providers; new service development; framework; green service offerings; environmental work;

  Sammanfattning : Environmental impact has increasingly become a “buzzword” and an important topic. This topic has been integrated into the agenda of many companies worldwide, and this dissertation focuses on the transportation and logistics industry. LÄS MER