Sökning: "Temperance"

Visar resultat 1 - 5 av 31 avhandlingar innehållade ordet Temperance.

 1. 1. Staten, samhället och superiet : Samhällsorganisatoriska principer och organisatorisk praktik kring dryckenskapsproblemet och nykterhetssträvandena i stat, borgerlig offentlighet och associationsväsende ca 1770-1900

  Författare :Lars Båtefalk; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; societal and social transition; capitalsim; State; State sphere; society; civil society; bürgerliche Öffentlichkeit; civil sphere; temperance; temperance societies; voluntary associations; mass organizations; Historia; History subjects; Historieämnen; historia; History; civil society; temperance societies;

  Sammanfattning : The aim of this study is, in a narrow sense, to analyze organizational principles and practices concerning the breakthrough and institutionalazation of a State alcohol policy, connected with the introduction of temperance interests and organizational ideals in Sweden during the 1800s. But it is not these issues in themselves that are at stake, but rather different models and modes for organizing the whole of society. LÄS MER

 2. 2. Umeåsystemet : en studie i alternativ nykterhetspolitik 1915-1945

  Författare :Per Frånberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Temperance; non-industrial areas; Prohibition; populism; restrictions; social control;

  Sammanfattning : This dissertation deals with temperance in rural economically backward communities in the county of Västerbotten in Northern Sweden. Most Swedish historians have related the rapid break-through of organized temperance to industrialization and industrial areas. The connection temperance - industrialization is indisputable. LÄS MER

 3. 3. Medborgardygd : Den europeiska staden och det offentliga rummets etos

  Författare :Björn Badersten; Statsvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Novgorod; Florence; European history; ideal type; city; justice; temperance; fortitude; prudence; friendship; citizenship; citizen; Aristotle; civic virtues; Problem of order; virtue ethics; Moscow.; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : What does it mean to be a good citizen? Starting with Aristotle’s ethics and philosophy of friendship formulated between the private and the public in politics' and with the timeless question of what makes a society possible as a backdrop, the author outlines a possible answer. A good citizen is a virtuous citizen, and a virtuous citizen is prudent, courageous, moderate and just. LÄS MER

 4. 4. Konsten att bli och förbli folklig : Svenska kyrkans och IOGT:s strategier och omvandling i kampen på offentlighetens arena 1880–1945

  Författare :Märit Gunneriusson Karlström; Torkel Jansson; Ingrid Åberg; György Nováky; Lars Edgren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; public sphere; Church of Sweden; IOGT; Habermas; popular; popular movement; people’s church; public and private; state; society; Sweden; 1880-1945; membership; temperance; Historia; History subjects; Historieämnen; historia; History;

  Sammanfattning : The theoretical discussion of how to define the public sphere relies on Jürgen Habermas’ analysis of the bourgeois public sphere. I the thesis I use two generalized models of both the bourgeois and the representative public sphere. I consider how well the two actors’ engagement in the public sphere fits the two models. LÄS MER

 5. 5. Nykter läsning : den svenska godtemplarrörelsen och litteraturen 1896-1925

  Författare :Kerstin Rydbeck; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sociology of literature; gender; popular movements; temperance; popular education; publishing history; litteratursociologi; genus; folkrörelser; nykterhet; folkbildning; bokmarknad; Eskilstuna; Husby-Rekarne; Skutskär; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER