Sökning: "nykterhet"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet nykterhet.

 1. 1. Nykter läsning : den svenska godtemplarrörelsen och litteraturen 1896-1925

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Kerstin Rydbeck; Uppsala universitet.; [1995]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sociology of literature; gender; popular movements; temperance; popular education; publishing history; litteratursociologi; genus; folkrörelser; nykterhet; folkbildning; bokmarknad; Eskilstuna; Husby-Rekarne; Skutskär; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Sociala normer och regelefterlevnad

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Måns Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; regelefterlevnad; efterlevnadskontroll; juridik; trafikbestämmelser; hastighet; bilbälte; rattfylleri; nykterhet; accidens; TPB; essens; social kontroll; prevention; normer; trafik; nollvision; Rättssociologi;

  Sammanfattning : The thesis aims to: (a) broaden the knowledge base that makes up the foundation for decisions with regard to how traffic law enforcement is best outlined, as well as increasing the understanding of how the shaping of different public instruments of control affects the chances of success; and (b) contribute to the development of theory and methodology within sociology of law. The relationship between legal rules and social norms play a crucial part in the analysis. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor med substansmissbruk och psykisk ohälsa

  Detta är en avhandling från Göteborg : Livréna AB

  Författare :Solveig Olausson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Unga vuxna; kvinnor; missbruk och psykisk ohälsa; behandling; livskvalitet; uppföljning; narrativ meto;

  Sammanfattning : I arbete I och II var syftet att undersöka hur unga vuxna definierade sina problem, vilken hjälp de önskade och vad som gjorde att de började i behandling. Sju kvinnor mellan 18 och 25 år intervjuades om när de sökte hjälp första gången. Arbete I innebar en beskrivande analys av vägen till behandling. LÄS MER