Sökning: "Gardening"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade ordet Gardening.

 1. 1. Imagining Urban Gardening Space : An Ethnographic Study of Urban Gardening in Sweden

  Författare :Ida Åberg; Charlotte Fridolfsson; Jörgen Ödalen; Anna Kaijser; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public space; urban gardening; Sweden; post-structuralism; psychoanalysis; ethnography;

  Sammanfattning : Urban gardening is a phenomenon that increasingly occupies the limited space in cities. In discourse, urban gardening is constructed as a positive element and as something that can build a productive environment in urban areas. However, using urban space for gardening raises questions about the delimitations of public space. LÄS MER

 2. 2. Att skolas för hemmet : trädgårdsskötsel, slöjd, huslig ekonomi och nykterhetsundervisning i den svenska folkskolan 1842-1919 med exempel från Sköns församling

  Författare :Ulla Johansson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; history of education; Swedish compulsory school; Gardening; Handicraft; Domestic Science; Temperance Instruction; working class family; sawmill region;

  Sammanfattning : This study deals with how the subjects Gardening, Handicraft, Domestic Science and Temperance Instruction were introduced and developed in elementary school (compulsory school) in Sweden during the period 1842-1919. During this same period a capitalist mode of production replaced the feudal one with consequent changes in home life for the people. LÄS MER

 3. 3. Dissertatio De horticultura academica, quam, indulgente experient. Fac. Medic. Upsaliensi, præside ... Carolo Linnæo ... In audit. Gustav. d. XVIII. Decemb. MDCCLIV. Publico offert examini Johan. Gust. Wollrath, Nericius. H. A. M. S

  Författare :Carl von Linné; Johan Gustaf Wollrath; Carl von Linné; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Gardening; Gardens; Gardening; Botanical gardens; Trädgårdsskötsel; Botaniska trädgårdar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Frutetum Svecicum, quod, consens. experient. Facult. Medic. in illustri lycæo Upsal., præside ... Dn. Doct. Caroli Linnæi ... publico erudit. exam. modeste subjicit ... David Magn. Virgander, Smolandus. In audit. Carol. Majori die XXIII. Maji anni MDCCLVIII

  Författare :Carl von Linné; David Wirgander; Carl von Linné; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Fruit-culture; Gardening; Frukt; Sverige; Bärodling; Trädgårdsskötsel; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hortus culinaris, quem, consensu experient. Facultat. Med. in Regia Academia Upsaliensi, moderante viro generosissimo D:no Doct. Carolo von Linné ..., dissertatione academica publice examinandum proponit stipend. victorinianus Jonas C. Tengborg, in auditorio Carol. Maj. d. XX[I] Junii anno MDCCLXIV. Horis ante meridiem solitis

  Författare :Carl von Linné; Jonas Carl Tengborg; Carl von Linné; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Gardening; Sweden; Agriculture; Sweden; Plants; useful; Plants; Useful; Trädgårdsskötsel; Sverige; Lantbruk; Sverige; Nyttoväxter; Åkerbruksväxter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER