Sökning: "people’s church"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade orden people’s church.

 1. 1. Church and nation The discourse on authority in Ericus Olai's Chronica regni Gothorum (c. 1471)

  Detta är en avhandling från Stockholm : Historiska institutionen

  Författare :Biörn Tjällén; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; historia; History; Authority; Church; Historiography; Late Middle Ages; Latin; Nationalism; Political discourse; State; State formation; Sweden;

  Sammanfattning : The Chronica regni Gothorum is the first Latin national history of Sweden. Completed after 1471 by a canon of Uppsala, Ericus Olai, it testifies to the articulation at the Swedish arch see of the dominant political issues of the day: the status of the Swedish realm in the union with Denmark-Norway, and the relations between the king, aristocracy and ecclesiastical leadership. LÄS MER

 2. 2. Konsten att bli och förbli folklig Svenska kyrkans och IOGT:s strategier och omvandling i kampen på offentlighetens arena 1880–1945

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Märit Gunneriusson Karlström; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; public sphere; Church of Sweden; IOGT; Habermas; popular; popular movement; people’s church; public and private; state; society; Sweden; 1880-1945; membership; temperance; Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; historia; History;

  Sammanfattning : The theoretical discussion of how to define the public sphere relies on Jürgen Habermas’ analysis of the bourgeois public sphere. I the thesis I use two generalized models of both the bourgeois and the representative public sphere. I consider how well the two actors’ engagement in the public sphere fits the two models. LÄS MER

 3. 3. ”Gå vi till paradis med sång” : psalmers funktion i begravningsgudstjänster

  Detta är en avhandling från Arcus

  Författare :Anna Evertsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; systematisk och praktisk ; Kristen teologi allmän; systematic and practical Christian theology; General; hymnology; congregational singing; liturgy; funeral service; hymn; Church of Sweden; Church music; pastoral care; functional perspective; existential questions;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish När en människa möter döden i sin närhet gör sig ofta grundläggande frågor kring livet och döden påminda. I sådana situationer söker många människor sig till kyrkan för att ta avsked av sina anhöriga. Begravningsgudstjänsten är ett av de starkaste banden mellan svenska folket och Svenska kyrkan. LÄS MER

 4. 4. Interpretations of old wood, Figuring mid-twelfth century church architecture in west Sweden

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Kristina Linscott; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; architectural analyses; early medieval church architecture; common-tiebeam roofs; early medieval tapestry.;

  Sammanfattning : The thesis explores mid-twelfth century church architectures in west Sweden. The architectures are investigated in the light of a case, five parish churches’ naves, in particular their attics and surviving mid-twelfth century roofs. LÄS MER

 5. 5. Arbetarrörelsen, Folkets Hus och offentligheten i Bromölla 1905-1960

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Lennart Karlsson; Växjö universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Folkets Hus; People s House; bourgeois public sphere; plebeian public sphere; labour movement; municipal politics; adult education; labour culture; cross class policy; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to analyze the People’s House in Bromölla as an arena for a plebeian public sphere. More specific, the analysis revolves around how the labour movement created a plebeian public sphere, the construction of the very arena and the activities there, including study circles, labour library, theatre plays, film showings, dance evenings and other amusements as parts of adult education among the working class people. LÄS MER