Sökning: "society"

Visar resultat 1 - 5 av 4824 avhandlingar innehållade ordet society.

 1. 1. Converging World Views : The European Expansion and Early-Nineteenth-Century Anglo-Swedish Contacts

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hanna Hodacs; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; History; European identity; nationalism; Evangelicalism; anti-slavery society; Bible society; mission society; school society; temperance society; tract society.; Historia; tract society;

  Sammanfattning : The nineteenth-century colonial project transformed conceptions of the globe in ways that reflect the increase in European power over the rest of the world. This study investigates a rather neglected aspect of this process: the development of new images of the world within Europe, and specifically in Britain and Sweden, during the first half of the century. LÄS MER

 2. 2. Ship and Society Maritime Ideology in Late Iron Age Sweden

  Detta är en avhandling från Uppsala : Arkeologi

  Författare :Gunilla Larsson; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Ships; Seafaring; Society; Late Iron Age; shipbuilding methods; symbols; sacrifices; boat burials; ideology; leiðangr; long distance journeys; river routes.; Arkeologi; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : This thesis analyses the relation between ship and society against a background of ideological and technological changes in Late Iron Age Sweden. It discusses the factors behind the development of ‘a maritime society’, why ships and seafaring came to play an important role that was also reflected in the use of the ship as a symbol and a metaphor in a military context, as well as in religion, administration, jurisdiction and social life. LÄS MER

 3. 3. Den svenska skolan och det mångkulturella en paradox?

  Detta är en avhandling från Malmö : Malmö University Press

  Författare :Caroline Ljungberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Schooling; Swedish education; Swedish multicuiturai society; multiculturalism; identity; culture; ideology; hegemony; modem ity; value systems; norms; Swedish democracy.; Skolan; Sverige; Mångfald; Humanities Social Sciences; Swedish multicultural society; modernity; Swedish democracy;

  Sammanfattning : The preoccupation of the study revolves around relations hetwecn everyday life in Swedish schools and the multicuiturai context of Swedish society. Based on fieldwork, media debates, analysis ofpolicy documents, discussions with teachers as weil as teacher's educators, and interviews with principals working in the elementary schools of Malmö, the dissertation explores three analytical arenas; schools as (re)producers of values and norms, Ihe mullicullural school and finally Ihe localions of schools in lime and space. LÄS MER

 4. 4. The Multinational Company and Society A Study of Business Network Relationships in Latin America

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Ljung; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; society; multinational company; business network; relationship; non-business actor; interdependence; NGO; CSR; emerging economies;

  Sammanfattning : The role of society for the development of multinational companies’ (MNC) business has so far not attracted much scholarly attention in international marketing. Responding to recent calls for further research relating MNCs with society, the aim of this thesis is to enhance the understanding of the MNC relationship with society. LÄS MER

 5. 5. Metaphors and Norms - Understanding Copyright Law in a Digital Society

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Stefan Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; IPRED; copyright; file sharing; conceptual metaphor theory; path dependence; skeumorphs; conceptions; Norms; metaphors; InfoSoc; online anonymity; digital society.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vad är det med upphovsrätten som inte fungerar i det digitala samhället? Vad är det som gör att miljoner människor just i fallet med fildelning tycker att det är okej att bryta mot lagen? Och, sett från det omvända perspektivet, vad är det som gör att lagen inte klarar av att anpassa sig efter de nya digitala praktikerna? Varför denna inlåsning och detta tillbakablickande? Det här är en sammanläggningsavhandling i rättssociologi som - via fyra artiklar och en kappa - dels visar hur upphovsrätten förstärks och breddas när den möter den digitala utmaningen, och dels visar hur de sociala normerna är exceptionellt svaga på just det här området. En delstudie rör exempelvis de sociala normerna innan och efter IPRED infördes i Sverige. LÄS MER