Sökning: "Ingrid Åberg"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Ingrid Åberg.

 1. 1. "Vidunder till qvinnor" : Sju systrar som pionjärer i yrkesliv och offentlighet 1860-1935

  Författare :Ingrid Hartman Söderberg; Ann-Sofie Ohlander; Ingrid Åberg; Elisabeth Haavet; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Emancipation of women; changed living conditions; right to authority; right to education; autonomous professional women; women as pioneers; daughters of liberalism ; new female pattern; historia; History; Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : The second half of the 19th century saw the Swedish agrarian society transforming into an industrial society, a development which brought with it major social change including an incipient emancipation of woman. The unmarried woman obtained a number of new rights legally, politically and financially. LÄS MER

 2. 2. Förening och politik : folkrörelsernas politiska aktivitet i Gävle under 1880-talet

  Författare :Ingrid Åberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Konsten att bli och förbli folklig : Svenska kyrkans och IOGT:s strategier och omvandling i kampen på offentlighetens arena 1880–1945

  Författare :Märit Gunneriusson Karlström; Torkel Jansson; Ingrid Åberg; György Nováky; Lars Edgren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; public sphere; Church of Sweden; IOGT; Habermas; popular; popular movement; people’s church; public and private; state; society; Sweden; 1880-1945; membership; temperance; Historia; History subjects; Historieämnen; historia; History;

  Sammanfattning : The theoretical discussion of how to define the public sphere relies on Jürgen Habermas’ analysis of the bourgeois public sphere. I the thesis I use two generalized models of both the bourgeois and the representative public sphere. I consider how well the two actors’ engagement in the public sphere fits the two models. LÄS MER

 4. 4. Handelsfrihetens vänner och förbuden : identitet och politisk kommunikation i svensk tullpolitik 1823-1854

  Författare :Patrick Jonsson; Ingrid Åberg; Lars Pettersson; Leos Müller; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia; Tullpolitik; History subjects; Historieämnen; Historia; History;

  Sammanfattning : Free trade can seem a peculiar thing, it’s both an economical theory and a trade policy, both an ideology and a scientific theory. Much of these tensions can be found already in the writings of Adam Smith. LÄS MER

 5. 5. Lokala styrelser med föräldramajoritet i grundskolan

  Författare :Margaretha Kristoffersson; Ingrid Nilsson; Lisbeth Åberg-Bengtsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Local school boards; governance; frame factor theory; case study; parents; partnership.; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This doctoral thesis consists of a thesis for a Licentiate degree (Kristoffersson, 2002. Föräldrainflytande i grundskolan. En studie av nio lokala styrelser med föräldramajoritet i grundskolan. [Parents involvement in compulsory school. LÄS MER