Sökning: "popular movement"

Visar resultat 1 - 5 av 239 avhandlingar innehållade orden popular movement.

 1. 1. Från någon som vet till andra som inte vet en studie av Alf Henrikson som folkbildare

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för ABM, Uppsala universitet

  Författare :Jesper Ducander; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Popular education; popular educator; Alf Henrikson 1905–1995 ; popular lectures; radio; television; popular history; personality formation; Alf Henriksson; folkbildning; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Library and information science; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Biblioteks- och informationsvetenskap; biblioteks- och informationsvetenskap; biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : In this study the overarching question is in what way the Swedishauthor Alf Henrikson has acted as a popular educator and if he as such hasbeen a part of a popular educational context. The different popular educationalactivities he associated with could be considered as verification thathe did act as a popular educator. LÄS MER

 2. 2. Konsten att bli och förbli folklig Svenska kyrkans och IOGT:s strategier och omvandling i kampen på offentlighetens arena 1880–1945

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Märit Gunneriusson Karlström; Torkel Jansson; Ingrid Åberg; György Nováky; Lars Edgren; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; public sphere; Church of Sweden; IOGT; Habermas; popular; popular movement; people’s church; public and private; state; society; Sweden; 1880-1945; membership; temperance; Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; historia; History;

  Sammanfattning : The theoretical discussion of how to define the public sphere relies on Jürgen Habermas’ analysis of the bourgeois public sphere. I the thesis I use two generalized models of both the bourgeois and the representative public sphere. I consider how well the two actors’ engagement in the public sphere fits the two models. LÄS MER

 3. 3. Ultrasonic Methods for 2D Arterial Wall Movement Measurements

  Detta är en avhandling från Magnus Cinthio, Department of Electrical Measurements, LTH, Box 118, 221 00 Lund, Sweden

  Författare :Magnus Cinthio; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; tissue Doppler imaging; Cardiovascular system; Diagnostik; Diagnostics; Kardiovaskulära systemet; arteries; ultrasound; shear stress; axial movement; radial movement; Arterial distension; Arterial lumen diameter; PWV; Arterial longitudinal movement; pulse-wave velocity;

  Sammanfattning : Cardiovascular diseases constitute the major cause of morbidity and mortality in the Western World. To increase our knowledge of cardiovascular diseases, it is important to find methods, preferably non-invasive ones, to study very early manifestations of vascular disease. LÄS MER

 4. 4. Kulturen och arbetarrörelsen : Kulturpolitiska strävanden från August Palm till Tage Erlander

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson bokförlag

  Författare :Per Sundgren; Staffan Källström; Per-Olof Mattsson; Svante Beckman; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; cultural policy; labour movement; popular education; class-struggle education; Social Democracy; Communism; left socialism; popular culture; bourgeois culture; educational idealism; Såningsmannen; Oscar Olsson; Ture Nerman; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria;

  Sammanfattning : This thesis comprises studies on a theme. The theme is cultural political ambitions in the Swedish labour movement from August Palm to Tage Erlander, from the first tentative steps of popular education at the end of the 19th century to the first cultural political programmes fifty years later. LÄS MER

 5. 5. Kulturen och arbetarrörelsen : Kulturpolitiska strävanden från August Palm till Tage Erlander

  Detta är en avhandling från Carlsson bokförlag

  Författare :Per Sundgren; Staffan Källström; Per-Olof Mattsson; Svante Beckman; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; cultural policy; labour movement; popular education; class-struggle education; Social Democracy; Communism; left socialism; popular culture; bourgeois culture; educational idealism; Såningsmannen; Oscar Olsson; Ture Nerman; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; idéhistoria; History of Ideas;

  Sammanfattning : This thesis comprises studies on a theme. The theme is cultural political ambitions in the Swedish labour movement from August Palm to Tage Erlander, from the first tentative steps of popular education at the end of the 19th century to the first cultural political programmes fifty years later. LÄS MER