Sökning: "Church of Sweden"

Visar resultat 1 - 5 av 239 avhandlingar innehållade orden Church of Sweden.

 1. 1. Folkkyrkan, vision och verklighet : Ett folkkyrkligt reformprograms öden 1928-1932 : the fate of Folk Church reform programme 1928-1932

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sven Thidevall; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Modernisation; secularisation; church reform; church independence; legislation; education; church property; folk church; state church; Church of Sweden; Einar Billing; K J Ekman; Arthur Engberg; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; kyrkohistoria; kyrkohistoria;

  Sammanfattning : This dissertation examines how the Church of Sweden interfaced with secular culture andsociety in the transition from the 1920s to the 1930s. The study is founded on three events:the House of Bishops meeting and the General Convention of the church in 1929; the SwedishParliament's meetings in 1930, which led to laws on local parish governance; and the GeneralConvention of the church in 1932, especially concerning issues of church property. LÄS MER

 2. 2. Rum för röster : Sociologiska analyser av musiklivet inom Svenska kyrkan, som det uppfattas av kyrkobesökare, kyrkomusiker samt kyrkokorister

  Detta är en avhandling från Uppsala : Teologiska institutionen

  Författare :Jonas Bromander; Jørgen Straarup; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; church competence; choir member; church music; church musician; church statistics; Church of Sweden; church visitor; generation shift; human capital; rational choice; religion; secularisation; sociology of music; sociology of religion; value shift; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; religionssociologi; religionssociologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is:...to gain knowledge, from several theoretical concepts, about the music life of the Church of Sweden as it is experienced by church visitors, church musicians and choir members and from this knowledge. LÄS MER

 3. 3. Prayer in Peasant Communities: Ideals and Practices of Prayer in the Late Medieval Ecclesiastical Province of Uppsala, Sweden

  Detta är en avhandling från Uppsala : Teologiska institutionen

  Författare :Viktor Aldrin; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Finland; Sweden; theology; Church History; Practical Theology; laity; Middle Ages; medieval; peasantry; devotion; prayer;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to identify, explain and delineate praying among peasant communities in the ecclesiastical province of Uppsala, Sweden. Four aspects have been examined through the perspectives of ideals and practices, namely the standards of prayer, devotional prayer, prayer in times of need and prayer cultures. LÄS MER

 4. 4. Interpretations of old wood, Figuring mid-twelfth century church architecture in west Sweden

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Kristina Linscott; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; architectural analyses; early medieval church architecture; common-tiebeam roofs; early medieval tapestry.;

  Sammanfattning : The thesis explores mid-twelfth century church architectures in west Sweden. The architectures are investigated in the light of a case, five parish churches’ naves, in particular their attics and surviving mid-twelfth century roofs. LÄS MER

 5. 5. Svenska kyrkan samma kyrka? : ecklesiologi före och efter relationsförändringen mellan kyrka och stat

  Detta är en avhandling från Skellefteå : Artos & Norma bokförlag

  Författare :Marie Rosenius; Thomas Girmalm; Lena Karlsson; Peder Thalén; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ecclesiology; liturgical theology; worship; Church-state; Church of Sweden; organizational change; the double line of responsibility; Church ordinance; Church manual; autonomization; fragmentation; differentiation; implicit ecclesiology; People of God; Body of Christ; thin liturgy; thick liturgy; Ordo; kyrkovetenskap; church studies;

  Sammanfattning : This dissertation is an ecclesiological study, conducted in the form of a case study that examines worship praxis in six parishes in the diocese of Luleå between 1990 and 2009. The specific research problem of the dissertation is whether the organizational changes that took place in connection with the relational change between Church and State in 2000 are reflected in local worship and in church service related decisions in diocese and parishes, and how the concrete relationship between worship praxis and regulations is manifested. LÄS MER