Sökning: "Church of Sweden"

Visar resultat 1 - 5 av 245 avhandlingar innehållade orden Church of Sweden.

 1. 1. Svenska kyrkans primas : Ärkebiskopsämbetet i förändring 1914–1990

  Författare :Klas Hansson; Oloph Bexell; Kjell O. Lejon; Gustav Björkstrand; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Archbishop; primate; episcopacy; bishop; bishops’ conference; apostolic succession; ecumenism; pastoral letter; Ember Days message; church leadership; democracy; Church of Sweden; Church Synod; Nathan Söderblom; Erling Eidem; Yngve Brilioth; Gunnar Hultgren; Ruben Josefson; Olof Sundby; Bertil Werkström.; Ärkebiskop; primat; biskop; biskopsämbete; biskopsmöte; apostolisk succession; ekumenik; herdabrev; böndag; kyrkoledarskap; demokrati; Svenska kyrkan; Nathan Söderblom; Erling Eidem; Yngve Brilioth; Gunnar Hultgren; Ruben Josefson; Olof Sundby; Bertil Werkström; Church History; Kyrkohistoria;

  Sammanfattning : When Nathan Söderblom became archbishop in 1914 he substantially altered and extended the office of archbishop. This study deals with how and why the office of archbishop has changed from Söderblom’s incumbency down to the introduction of an assistant bishop in the archdiocese in 1990. LÄS MER

 2. 2. Folkhemmets kyrka : Harald Hallén och folkkyrkans genombrott. En studie av socialdemokrati, kyrka och nationsbygge med särskild hänsyn till perioden 1905-1933

  Författare :Urban Claesson; Ruth Franzén; Reijo Heinonen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Church history; state Church; public sphere; public opinion; Jürgen Habermas; nation-building; democracy; Swedish Folk Church; comparative analysis; Danish Folk Church; Swedish Social Democracy; Harald Hallén; ethical folk religion; Kingdom of God; democratisation of Church; Kyrkohistoria; Church studies; Kyrkovetenskap; Church History; Kyrkohistoria;

  Sammanfattning : This thesis explores aspects of what happened to the state Church of Sweden during the rise of the importance of public opinion and the evolution of the democratic nation state. Denmark provides the most well known Nordic example of how an old state Church became a democratic Folk (i.e. National) Church during this general transition. LÄS MER

 3. 3. Den kyrkliga diakonins roll inom ramen för två välfärdssystem : En jämförande fallstudie av två diakoniinstitutioner i Sverige och Tyskland

  Författare :Annette Leis; Anders Bäckström; Theodor Strohm; Pål Repstad; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sociology of religion; welfare and religion; Swedish welfare state; German social state; diaconal institutions; third sector; voluntary sector; Church of Sweden; Evangelical Church in Germany EKD ; church diaconia; health care; hospitals; diaconal profile; principle of subsidiarity; Religionssociologi; Sociology of religion; Religionssociologi; Sociology of Religion; Religionssociologi;

  Sammanfattning : By conducting a case study of two diaconal institutions, Samariterhemmet in Uppsala/Sweden and the Evangelisches Diakoniewerk Schwäbisch Hall e.V. in Germany, the thesis compares the roles of church diaconal work within the Swedish and the German welfare system. LÄS MER

 4. 4. Folkkyrkan, vision och verklighet : Ett folkkyrkligt reformprograms öden 1928-1932 : the fate of Folk Church reform programme 1928-1932

  Författare :Sven Thidevall; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Modernisation; secularisation; church reform; church independence; legislation; education; church property; folk church; state church; Church of Sweden; Einar Billing; K J Ekman; Arthur Engberg; Religionsvetenskap Teologi; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi; kyrkohistoria; kyrkohistoria;

  Sammanfattning : This dissertation examines how the Church of Sweden interfaced with secular culture andsociety in the transition from the 1920s to the 1930s. The study is founded on three events:the House of Bishops meeting and the General Convention of the church in 1929; the SwedishParliament's meetings in 1930, which led to laws on local parish governance; and the GeneralConvention of the church in 1932, especially concerning issues of church property. LÄS MER

 5. 5. Rum för röster : Sociologiska analyser av musiklivet inom Svenska kyrkan, som det uppfattas av kyrkobesökare, kyrkomusiker samt kyrkokorister

  Författare :Jonas Bromander; Jørgen Straarup; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; church competence; choir member; church music; church musician; church statistics; Church of Sweden; church visitor; generation shift; human capital; rational choice; religion; secularisation; sociology of music; sociology of religion; value shift; Religionsvetenskap Teologi; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi; religionssociologi; religionssociologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is:...to gain knowledge, from several theoretical concepts, about the music life of the Church of Sweden as it is experienced by church visitors, church musicians and choir members and from this knowledge. LÄS MER