Sökning: "litteratursociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade ordet litteratursociologi.

 1. 1. Litteratursociologi : ett bidrag till ämnets teoriutveckling

  Författare :Peder Hård af Segerstad; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sociology; Sociologi; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Nykter läsning : den svenska godtemplarrörelsen och litteraturen 1896-1925

  Författare :Kerstin Rydbeck; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sociology of literature; gender; popular movements; temperance; popular education; publishing history; litteratursociologi; genus; folkrörelser; nykterhet; folkbildning; bokmarknad; Eskilstuna; Husby-Rekarne; Skutskär; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Utgivningen av översättningar på den svenska bokmarknaden 1970–2016

  Författare :Jana Rüegg; Johan Svedjedal; Andreas Hedberg; Yvonne Lindqvist; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; litteratursociologi; översättningar; svensk bokmarknad; förlagsstudier; översättningsvetenskap;

  Sammanfattning : Licentiatavhandlingen undersöker hur utgivningsarbetet med översatt litteratur fungerar på svenska förlag, vilka aktörer som är viktiga för den, och hur bilden av författarskapen anpassas till den nya kulturella kontexten. Synliggörandet av underliggande eller osynliga mekanismer för kulturförmedlingen till svenska förlag är även en del av studiens syfte. LÄS MER

 4. 4. En strid för det som borde vara : Viktor Rydberg som moderniseringskritiker 1891–1895

  Författare :Andreas Hedberg; Johan Svedjedal; Anna Williams; Andreas Nyblom; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Viktor Rydberg; Sweden; critique of modernization; industrialization; urbanization; nineteenth century; narratology; rhetoric; Viktor Rydberg; moderniseringskritik; industrialisering; urbanisering; 1800-talet; narratologi; retorik; litteratursociologi; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the critique of modernization in the late work of Viktor Rydberg (1828–1895). The primary objects of study are the novel Vapensmeden (”The Armourer”) and the essay ”Den hvita rasens framtid” (”The Future of the White Race”). LÄS MER

 5. 5. Poesifloden : Utgivningen av diktsamlingar i Sverige 1976–1995

  Författare :Åsa Warnqvist; Johan Svedjedal; Anna Williams; Eva Heggestad; Erik Peurell; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; sociology of literature; poetry; statistics; publishing history; book trade; Yngve Aldhagen; Else-Britt Kjellqvist; Bruno K. Öijer; litteratursociologi; lyrik; statistik; bokmarknad; bokutgivning; Bruno K. Öijer; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The subject of this dissertation is the publishing of poetry in Sweden 1976–1995. The purpose is to examine the position of poetry in the Swedish book market and in the literary process. It is an empirical and statistical study based primarily on an inventory of the published works. LÄS MER