Sökning: "Fritiof Nilsson"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Fritiof Nilsson.

 1. 1. Talat glöms men skrivet göms : En studie i Fritiof Nilsson Piratens författarskap

  Detta är en avhandling från Lund : Ellerströms förlag

  Författare :Magnus Öhrn; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Fritiof Nilsson; The Pirate; orality; literacy; oral-literary continuum; contextualization; masculine discourse; homosociality; folklore; folklorism; stylistics; syntax; metaphor; grotesque; meta-narrative; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation examines the relation between orality and literacy in the authorship of Fritiof Nilsson, The Pirate (1895-1972), who was well known both as an author and as an oral storyteller. The investigation is divided into four areas: The first concerns the contents of Fritiof Nilsson´s texts, especially different kind of folklore genres, that belong to verbal traditions (anecdotes, proverbs, legends, folk customs, folk medicin etc). LÄS MER

 2. 2. Två världar - ett universitet : Svenska skönlitterära universitetsskildringar 1904-1943 : en genusstudie

  Detta är en avhandling från Uppsala : Avd. för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Marta Ronne; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; university novels; university fiction; Swedish university fiction; gender and literature; women s studies; sociology of literature; Uppsala; Lund; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is a gender study of Swedish-university fiction, novels and short stories, published in bookform by female and male authors between 1904 and 1943. Authors such as Ellen Landquist, Paul Rosen-ius,Axel Wändahl, Ragnar Josephson, Lydia Wahlström, Gustaf Hellström, Artur Möller, Margit Palmær,Ingeborg Björklund and Fritiof Nilsson Piraten examine the difficult relationship between young under-graduatesor graduates and the university. LÄS MER

 3. 3. Verb-erst-Deklarativsätze. Grammatik und Pragmatik

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Olaf Önnerfors; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; German language and literatur; Germanic languages; performative use; German; declarative clause; clause-initial position of the finite verb; syntax; topic-comment structure; information structure; theticity; narrativity; enumeration; deontic modality; exclamation; causality; Tyska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling i tysk språkvetenskap behandlar en särskild typ av meningar i dagens tyska: påståendesatser med det finita verbet i början. Denna typ har hittills knappast uppmärksammats av forskningen; en av anledningarna till detta är att den oftast förekommer i talat språk. LÄS MER