Sökning: "Märit Gunneriusson Karlström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Märit Gunneriusson Karlström.

  1. 1. Konsten att bli och förbli folklig Svenska kyrkans och IOGT:s strategier och omvandling i kampen på offentlighetens arena 1880–1945

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Märit Gunneriusson Karlström; Uppsala universitet.; [2004]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; public sphere; Church of Sweden; IOGT; Habermas; popular; popular movement; people’s church; public and private; state; society; Sweden; 1880-1945; membership; temperance; Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; historia; History;

    Sammanfattning : The theoretical discussion of how to define the public sphere relies on Jürgen Habermas’ analysis of the bourgeois public sphere. I the thesis I use two generalized models of both the bourgeois and the representative public sphere. I consider how well the two actors’ engagement in the public sphere fits the two models. LÄS MER