Sökning: "Eskilstuna"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade ordet Eskilstuna.

 1. 1. Återbesök i Eskilstuna : En undersökning av morfologisk variation och förändring i nutida talspråk

  Författare :Eva Sundgren; Lars-Gunnar Andersson; Bengt Nordberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; Sociolinguistic variation; language change; spoken Swedish; Eskilstuna; morphology; real time; apparent time; panel study; trend study; individual change; generational change; intralinguistic constraints; salience; quantitative analysis; implicational scaling; local integration; social mobility; Nordiska språk - allmänt; Scandinavian languages; Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages; sociolinguistic variation; langugage change; Languages and linguistics; Språkvetenskap;

  Sammanfattning : Real-time replications of empirical studies of language use are scarce. This study of language change in real time replicates an investigation of the social variation of spoken Swedish in the medium-sized town of Eskilstuna, using data collected 29 years after the original study. LÄS MER

 2. 2. Folk i rörelse : samhällsutveckling, flyttningsmönster och folkrörelser i Eskilstuna 1870-1900

  Författare :Bo Öhngren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Tiden har haft sin gång : Hem och tillhörighet bland sverigefinnar i Mälardalen

  Författare :Mirjaliisa Lukkarinen Kvist; Erik Olsson; Anna-Liisa Närvänen; Thomas Hylland-Eriksen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Geriatric nursing; Sweden Finns; minority; identity; belonging; home district; network; aging; life course; Haapajärvi; Eskilstuna; Äldrevård; Sverigefinnar; minoritet; identitet; tillhörighet; hemort; nätverk; åldrande; livslopp; Haapajärvi; Eskilstuna; Older people and ageing; Äldre och åldrande;

  Sammanfattning : Studien handlar om identitet och tillhörighet. Dess syfte är att studera hur personer som migrerat i unga år och som har bott i det ´nya´ landet i flera årtionden identifierar sig, var de känner sig vara tillhöriga och vilka slags band de utvecklar genom åren dels till den gamla hemorten och dels till den nya hemorten. LÄS MER

 4. 4. Nykter läsning : den svenska godtemplarrörelsen och litteraturen 1896-1925

  Författare :Kerstin Rydbeck; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sociology of literature; gender; popular movements; temperance; popular education; publishing history; litteratursociologi; genus; folkrörelser; nykterhet; folkbildning; bokmarknad; Eskilstuna; Husby-Rekarne; Skutskär; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Borgare, smeder och änkor : ekonomi och befolkning i Eskilstuna gamla stad och fristad 1750-1850

  Författare :Ann Hörsell; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER