Sökning: "popular"

Visar resultat 1 - 5 av 5273 avhandlingar innehållade ordet popular.

 1. 1. Translating Popular Education Civil Society Cooperation between Sweden and Estonia

  Detta är en avhandling från Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Pelle Åberg; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; statsvetenskap; Translation; diffusion; socialization; popular education; civil society; Sweden; Estonia; transnational cooperation; democracy promotion; ABF; AHL;

  Sammanfattning : By their very nature, attempts by civil society organizations to promote democracy abroad involve cooperation and contact across the borders of nation states. The dissemination of the ideas and practices of the promoters is often essential; in the case of Swedish democracy promotion, popular education or folkbildning has been important. LÄS MER

 2. 2. Från någon som vet till andra som inte vet en studie av Alf Henrikson som folkbildare

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för ABM, Uppsala universitet

  Författare :Jesper Ducander; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Popular education; popular educator; Alf Henrikson 1905–1995 ; popular lectures; radio; television; popular history; personality formation; Alf Henriksson; folkbildning; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Library and information science; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Biblioteks- och informationsvetenskap; biblioteks- och informationsvetenskap; biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : In this study the overarching question is in what way the Swedishauthor Alf Henrikson has acted as a popular educator and if he as such hasbeen a part of a popular educational context. The different popular educationalactivities he associated with could be considered as verification thathe did act as a popular educator. LÄS MER

 3. 3. Den torgförda biologin. Studier i populärvetenskapens problem och tematik Biology in the agora. Studies on problems and themes in popular science

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori

  Författare :Kaj Johansson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; popular science; popular knowledge; popular biology; popularisation; Ludwik Fleck; history of science; history of biology; thought collective; thought style;

  Sammanfattning : The chief aim in this work is to demonstrate the fruitfulness of Ludwik Fleck’s philosophy of science for stimulating a number of new viewpoints in the study of popular science and popularisation from the vantage point of history of ideas and science. Taking its point of departure in the question, ”What is popular science?”, the present work articulates a comprehensive theoretical framework for addressing problems regarding the place of popular science and its multiple functions, as well as necessary preconditions needed for popularisation. LÄS MER

 4. 4. Konsten att bli och förbli folklig Svenska kyrkans och IOGT:s strategier och omvandling i kampen på offentlighetens arena 1880–1945

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Märit Gunneriusson Karlström; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; public sphere; Church of Sweden; IOGT; Habermas; popular; popular movement; people’s church; public and private; state; society; Sweden; 1880-1945; membership; temperance; Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; historia; History;

  Sammanfattning : The theoretical discussion of how to define the public sphere relies on Jürgen Habermas’ analysis of the bourgeois public sphere. I the thesis I use two generalized models of both the bourgeois and the representative public sphere. I consider how well the two actors’ engagement in the public sphere fits the two models. LÄS MER

 5. 5. (Re)producing a periphery popular representations of the Swedish North

  Detta är en avhandling från Umeå : Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet

  Författare :Madeleine Eriksson; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Representations; internal orientalism; modernity; Norrland; Sweden; news media; popular culture; place marketing; narrative identities; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi; Social and Economic Geography; kulturgeografi;

  Sammanfattning : The discourse on Norrland (literally ‘North land’ in English) as essentially ‘different’ has been(re)produced in literature, politics and science for as long as the idea of ‘Norrland’ has existed. Thus,when investigating the discourse that constructs the identity of Norrland in opposition to a Swedishnational identity, it is important to connect these representations to their contemporary (andchanging) political-economic contexts. LÄS MER