Sökning: "popular"

Visar resultat 1 - 5 av 5354 avhandlingar innehållade ordet popular.

 1. 1. Translating Popular Education Civil Society Cooperation between Sweden and Estonia

  Detta är en avhandling från Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Pelle Åberg; Anders Uhlin; Ulrika Mörth; Karl Magnus Johansson; Mikko Lagerspetz; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Translation; diffusion; socialization; popular education; civil society; Sweden; Estonia; transnational cooperation; democracy promotion; ABF; AHL; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; statsvetenskap;

  Sammanfattning : By their very nature, attempts by civil society organizations to promote democracy abroad involve cooperation and contact across the borders of nation states. The dissemination of the ideas and practices of the promoters is often essential; in the case of Swedish democracy promotion, popular education or folkbildning has been important. LÄS MER

 2. 2. Från någon som vet till andra som inte vet en studie av Alf Henrikson som folkbildare

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för ABM, Uppsala universitet

  Författare :Jesper Ducander; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Popular education; popular educator; Alf Henrikson 1905–1995 ; popular lectures; radio; television; popular history; personality formation; Alf Henriksson; folkbildning; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Library and information science; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Biblioteks- och informationsvetenskap; biblioteks- och informationsvetenskap; biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : In this study the overarching question is in what way the Swedishauthor Alf Henrikson has acted as a popular educator and if he as such hasbeen a part of a popular educational context. The different popular educationalactivities he associated with could be considered as verification thathe did act as a popular educator. LÄS MER

 3. 3. Den torgförda biologin. Studier i populärvetenskapens problem och tematik Biology in the agora. Studies on problems and themes in popular science

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori

  Författare :Kaj Johansson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; popular science; popular knowledge; popular biology; popularisation; Ludwik Fleck; history of science; history of biology; thought collective; thought style;

  Sammanfattning : The chief aim in this work is to demonstrate the fruitfulness of Ludwik Fleck’s philosophy of science for stimulating a number of new viewpoints in the study of popular science and popularisation from the vantage point of history of ideas and science. Taking its point of departure in the question, ”What is popular science?”, the present work articulates a comprehensive theoretical framework for addressing problems regarding the place of popular science and its multiple functions, as well as necessary preconditions needed for popularisation. LÄS MER

 4. 4. Translating Popular Education : Civil Society Cooperation between Sweden and Estonia

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Political Science, Stockholm University

  Författare :Pelle Åberg; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Translating Popular Education : Civil Society Cooperation between Sweden and Estonia

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Political Science, Stockholm University

  Författare :Pelle Åberg; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER