Sökning: "kreativitet"

Visar resultat 1 - 5 av 46 avhandlingar innehållade ordet kreativitet.

 1. 1. Hantverksskicklighet och kreativitet Kontinuitet och förändring i en lokal textillärarutbildning 1955-2001

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Annelie Holmberg; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; Textile teacher education; textile craft; practical knowledge; higher education; creativity; change; continuity; Fackskola; government training college; Uppsala .;

  Sammanfattning : The aim in this study is to investigate how the textile subjects in the education of teachers in textiles in Uppsala changed during the period 1955-2001. What has the introduction into the academic, scientific tradition meant for the textile education? The aim is to describe what developments occurred as a result of this influence on the subject area, by analyzing the causes and factors inherent in this process. LÄS MER

 2. 2. Motstånd och kreativitet : George Herbert Meads bidrag till aktör-strukturdebatten

  Detta är en avhandling från Stockholm, Stehag : Brutus Östlings bokförlag Symposion

  Författare :Elin Lundin; Örebro universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociologi; George Herbert Mead; agency-structure debate; Anthony Giddens; Pierre Bourdieu; Jürgen Habermas; the social definition paradigm; the social facts paradigm; social structures of habitual responses; attitude taking; the generalized other; self-reflexivity; sociologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This dissertation is about the agency-structure debate. Different ways of comprehending the relationship between agency and structure constitute a watershed between theoretical approaches in sociology. On one side, we have the Weberian social definition paradigm. On the other, we have the Durkheimian social facts paradigm. LÄS MER

 3. 3. Talangfabriken Om organisation av kunskap och kreativitet i skivindustrin

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Thomas Florén; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; sociologi; Kunskap; kreativitet; kompetens; kunskapsföretag; praktisk yrkeskunskap; musikbranschen; skivindustrin;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to describe, explain and understand how record companies identify and develop new music and new talent. The analysis is carried out on three levels: individual, organizational and sector level. In a record company, this task formally goes to A&R (Artist and Repertoire). LÄS MER

 4. 4. Agila projektledningsmetoder och motivation Varför man blir produktiv av att flytta lappar på en whiteboard

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University Studies

  Författare :Tomas Jansson; Karlstads universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Agile methods; systems development; project management; motivation; creativity; agila metoder; systemutveckling; projektledning; motivation; kreativitet; Information Systems; Informatik; Projektledning; Projektledning;

  Sammanfattning : Agile methods for Information Systems Development (ISD) projects are claimed to encourage developers to be more flexible and efficient by means of arrangements in the development team’s physical and social environment. Research has, however, not yet answered the questions of how, why, and in what contexts agile methods work. LÄS MER

 5. 5. Global rörelse : : Den globala rättviserörelsen och modernitetens omvandlingar

  Detta är en avhandling från Atlas

  Författare :Magnus Wennerhag; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Lorenz von Stein; individualisering; sociala rörelser; demokrati; civilsamhälle; globalisering; sociologi; Gustave Le Bon; modernitet; Alain Touraine; Peter Wagner; globala rättviserörelsen; kreativitet; kollektivt handlande; world social forum; politik; social change; individualization; social movements; democracy; civil society; globalization; sociology; modernity; global justice movement; creativity; collective action; mediation; politics;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens utgångspunkt är att sociala rörelser bör betraktas som politiska aktörer och samhälleliga uttryck för den under moderniteten centrala föreställningen om autonomi, det vill säga politiskt självstyre. För att förstå de sociala rörelsernas förhållande till politiken i stort bör man därför sätta dem i samband med dels moderniteten i sig, dels de avgörande förändringar inom moderniteten som har skett sedan dess genombrott. LÄS MER