Vad gör en skicklig lärare? En studie om kollegial handledning som utvecklingspraktik

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.