Sökning: "musiker"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade ordet musiker.

 1. 1. Ergonomi i musikutbildningen : ergonomiska och kognitiva aspekter på instrumentalspel

  Detta är en avhandling från Stockholm : Centrum för musikpedagogisk forskning (MPC), Kungl. Musikhögskolan (KMH)

  Författare :Stojan Kaladjev; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANIORA; HUMANITIES; Musiker; Ergonomi; Musikundervisning; Yrkesskador;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Konsten att hålla ihop Om lärande och organisering i rockband

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Tobias Malm; Camilla Thunborg; Pär Larsson; Ulrika Bennerstedt; Ola Lindberg; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; learning; organizing; identity; rock band; small group; organizational pedagogy; organizational ethnography; lärande; organisering; identitet; rockband; liten grupp; organisationspedagogik; organisationsetnografi; musikliv; musikbransch; band; rock och pop; popband; rockgrupp; popgrupp; organisatorisk utveckling; identitetsdilemma; deltagarbana; multimedlemskap; praktik; praktikgemenskap; utmaningar; skeenden; formningsprocesser; produktionsläge; viloläge; organiseringslägen; medlemskap; sociala världar; situerat lärande; social lärteori; socialt lärperspektiv; kontextuellt lärperspektiv; organisationsstudier; organisationsforskning; pedagogik; musiklivsforskning; informellt lärande; gruppdynamik; smågrupper; kreativitet; entreprenörskap; småföretag; gruppidentitet; ambivalens; motsättningar; små organisationer; källarband; garageband; bandutveckling; musikindustri; lärprocesser; sammanhållning; kulturföretagande; karriär; musiker; artistkarriär; musikkarriär; professionell; proffs; hobby; hobbyutövare; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Rock bands are foundational for modern day music life. These small groups provide well-being and self-fulfillment to its members, as well as fuel for the cultural life and the increasingly highlighted creative industries. Rock bands, however, are particularly difficult to organize. LÄS MER

 3. 3. Spela leka eller låta bli Guitar Hero som kommunikativ praktik för unga musiker

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Jens Ideland; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Musikpedagogik; Music Education;

  Sammanfattning : Since 2005, the music related console game Guitar Hero has been sold in huge numbers and widely spread. Young people who study and/or play music often have experienced both gaming and music through taking on the game. LÄS MER

 4. 4. Borgerlighetens teater : Om verksamhet, musiker och repertoar vid Mindre Teatern i Stockholm 1842-63

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Karin Hallgren; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Musicology; 19th-century-music history; Sweden; 19th-century theatre; incidental music; melody analysis; musicians; audience; public opinion; Habermas; Musikvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Music; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Musikvetenskap; Musikvetenskap; Musicology;

  Sammanfattning : The years around the middle of the nineteenth century were a time of change in Swedish politics, commerce and industry. The press became very influential in the debate, including the issue of the theatre and its role in society. LÄS MER

 5. 5. Borgerlighetens teater. Om verksamhet, musiker och repertoar på Mindre Teatern i Stockholm 1842-63

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Karin Hallgren; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Musicology; 19th-century-music history; Sweden; 19th-century theatre; incidental music; melody analysis; musicians; audience; public opinion; Habermas; Musikvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Music; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Musikvetenskap; Music science; Musikvetenskap;

  Sammanfattning :   The years around the middle of the nineteenth century were a time of change in Swedish politics, commerce and industry. The press became very influential in the debate, including the issue of the theatre and its role in society. LÄS MER