Sökning: "rock och pop"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden rock och pop.

 1. 1. Konsten att hålla ihop : Om lärande och organisering i rockband

  Författare :Tobias Malm; Camilla Thunborg; Pär Larsson; Ulrika Bennerstedt; Ola Lindberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; learning; organizing; identity; rock band; small group; organizational pedagogy; organizational ethnography; lärande; organisering; identitet; rockband; liten grupp; organisationspedagogik; organisationsetnografi; musikliv; musikbransch; band; rock och pop; popband; rockgrupp; popgrupp; organisatorisk utveckling; identitetsdilemma; deltagarbana; multimedlemskap; praktik; praktikgemenskap; utmaningar; skeenden; formningsprocesser; produktionsläge; viloläge; organiseringslägen; medlemskap; sociala världar; situerat lärande; social lärteori; socialt lärperspektiv; kontextuellt lärperspektiv; organisationsstudier; organisationsforskning; pedagogik; musiklivsforskning; informellt lärande; gruppdynamik; smågrupper; kreativitet; entreprenörskap; småföretag; gruppidentitet; ambivalens; motsättningar; små organisationer; källarband; garageband; bandutveckling; musikindustri; lärprocesser; sammanhållning; kulturföretagande; karriär; musiker; artistkarriär; musikkarriär; professionell; proffs; hobby; hobbyutövare; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Rock bands are foundational for modern day music life. These small groups provide well-being and self-fulfillment to its members, as well as fuel for the cultural life and the increasingly highlighted creative industries. Rock bands, however, are particularly difficult to organize. LÄS MER

 2. 2. Samtal om samspel. Kvalitetsuppfattningar i musiklärares dialoger om ensemblespel på gymnasiet

  Författare :Olle Zandén; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; assessment; criteria; music education; didactics; pedagogy; dialogical theory; upper secondary school; class room ensemble; rock and pop ensemble; teacher professionalisation;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyse music teachers’ collegiate discourses on ensemble playing with regard to dialogically expressed criteria and conceptions of quality, and to relate these criteria and conceptions to the national governing documents for upper secondary ensemble education. The study has two theoretical perspectives, that is, a didactical perspective and a dialogical perspective. LÄS MER

 3. 3. Skolmusikalen : om möten, makt och musik i två skolmusikalprojekt i årskurs nio

  Författare :Lorentz Edberg; Per-Olof Erixon; Erik Sigurdson; Monica Lindgren; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Educational tradition; local community; pedagogical code; recontextualisation; school musical; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The two school musical theatre projects in this case study were carried out in 2011-2012 in Year 9 at two Swedish secondary schools, Annebäckskolan and Bäråskolan, as a part of the subject “Elevens val” (Student’s Elective). The purpose of the study was to analyse how pedagogy, power and control appeared in the projects, based on the following research questions: How can the influence of the local community and leisure discourses on education be understood through the two school musical theatre projects? What pedagogical codes appear in the projects and how do they relate to time and space? What power relations are produced and why? The study was conducted through participatory observations and interviews and dialogues with participating students and teachers. LÄS MER

 4. 4. Musikelever på gymnasiets estetiska program. En studie av elevernas bakgrund, studiegång och motivation

  Författare :Maria Karlsson; Musikhögskolan i Malmö; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Musikvetenskap; Musicology; SEM; gender; autonomy; achievement behaviour; goal orientation; self perception; attribution; motivation; Music; high school; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : In previous studies research on motivation in education has tended to be focused on attribution (perceived causes of success and failure), self perception, goal orientation and autonomy. This thesis aims to describe the background and schooling of music students and to measure their motivation for music education. LÄS MER

 5. 5. Sång inom populärmusikgenrer

  Författare :Daniel Borch; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Musikalisk gestaltning; Musical Performance;

  Sammanfattning : This dissertation consists of five parts dealing with three areas; voice science, voice pedagogics and musical expression. The ultimate aim was to use the scientific analyzes of my vocal expression as a complement to a vocal teaching method that is applicable for the vocal ideals used in the popular music genres, considering also current scientific knowledge in the areas of physiology, acoustics and rehabilitation. LÄS MER