Sökning: "Camilla Thunborg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Camilla Thunborg.

 1. 1. Lärande av yrkesidentiteter : en studie av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor

  Författare :Camilla Thunborg; Per-Erik Ellström; Roger Säljö; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; occupational identity; profession; health care services; physicians; nurses; assistant nurses; Lärande; yrkesidentitet; profession; hälso- och sjukvård; läkare; sjuksköterskor; undersköterskor; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Learning ecosystem complexity : A study on small-scale fishers’ ecological knowledge generation

  Författare :Diana Garavito-Bermúdez; Camilla Thunborg; Cecilia Lundholm; Beatrice Crona; Alan Reid; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; small-scale fishers; informal learning; knowledge generation; systems thinking; ecological knowledge; ecosystem complexity; work practices; emotional bonds to place; sustainable fisheries management; environmental learning; Vättern; Blekinge; Baltic Sea.; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Small-scale fisheries are learning contexts of importance for generating, transferring, and updating ecological knowledge of natural environments through everyday work practices. The rich knowledge fishers have of local ecosystems is the result of the intimate relationship fishing communities have had with their natural environments across generations (see e. LÄS MER

 3. 3. Lärande i professionellt samtalsstöd : Villkor för vuxna arbetssökandes karriärprocesser

  Författare :Christer Langström; Camilla Thunborg; Marianne Döös; Tina Kindeberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; Unemployment; Career Guidance; Career Coaching; Career Processes; Conditions; Recognition; Dialogue; Relationship; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to contribute knowledge to how professional conversations such as career guidance and coaching contribute to adults’ learning in their career development. Unemployment is a topic that has recently gained much attention in the political debate as well as in society. LÄS MER

 4. 4. Konsten att hålla ihop : Om lärande och organisering i rockband

  Författare :Tobias Malm; Camilla Thunborg; Pär Larsson; Ulrika Bennerstedt; Ola Lindberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; learning; organizing; identity; rock band; small group; organizational pedagogy; organizational ethnography; lärande; organisering; identitet; rockband; liten grupp; organisationspedagogik; organisationsetnografi; musikliv; musikbransch; band; rock och pop; popband; rockgrupp; popgrupp; organisatorisk utveckling; identitetsdilemma; deltagarbana; multimedlemskap; praktik; praktikgemenskap; utmaningar; skeenden; formningsprocesser; produktionsläge; viloläge; organiseringslägen; medlemskap; sociala världar; situerat lärande; social lärteori; socialt lärperspektiv; kontextuellt lärperspektiv; organisationsstudier; organisationsforskning; pedagogik; musiklivsforskning; informellt lärande; gruppdynamik; smågrupper; kreativitet; entreprenörskap; småföretag; gruppidentitet; ambivalens; motsättningar; små organisationer; källarband; garageband; bandutveckling; musikindustri; lärprocesser; sammanhållning; kulturföretagande; karriär; musiker; artistkarriär; musikkarriär; professionell; proffs; hobby; hobbyutövare; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Rock bands are foundational for modern day music life. These small groups provide well-being and self-fulfillment to its members, as well as fuel for the cultural life and the increasingly highlighted creative industries. Rock bands, however, are particularly difficult to organize. LÄS MER

 5. 5. Epistemology of practice and its consequences in practice : Educating for knowing-in-action in working life

  Författare :Marie Moström Åberg; Susanna Toivanen; Kerstin Isaksson; Ing-Marie Andersson; Gunnar Rosén; Lena Wilhelmson; Tina Forsberg; Camilla Thunborg; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Working Life Studies; arbetslivsvetenskap;

  Sammanfattning : Education and competence development are of increased interest in today’s society and organizations, to increase the wellbeing, lifelong learning, and mobility of the labor force, and contribute to companies’ global competition. As a consequence, formal and informal education is growing. LÄS MER