Sökning: "Home dwelling"

Visar resultat 1 - 5 av 46 avhandlingar innehållade orden Home dwelling.

 1. 1. En bostad för hemmet idéhistoriska studier i bostadsfrågan 1889-1929

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Kerstin Thörn; Umeå universitet.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; dwelling; home; housing policy; materialized ideas; philanthropy; aesthetics; home exhibitions; housing cooperative; bostäder; idéhistoria Sverige 1889-1929; bostadskooperation; bostadspolitik; hemmet idéhistoria Sverige 1800-talet 1900-talet; History Of Sciences and Ideas; idé- och lärdomshistoria;

  Sammanfattning : The purpose of the present dissertation is to examine the placing of the housing question on the agenda of social policy, the implications of housing for society, and the possibilities for simple shelter to be transformed into real family homes. The debate emphasizing the dwelling as the smallest social component and the home as the most important place for the raising of citizens has been studied. LÄS MER

 2. 2. Medicine management in municipal home care : delegating, administrating and receiving

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet

  Författare :Åsa Gransjön Craftman; Sophiahemmet Högskola.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Delegation; District nurse; Home dwelling; Home care; Home care assistent; Health care; Medication use; Medication management; Polypharmacy; Population-based; Time trends; Task shifting; Responsible authorities; Older people; Delegering; Distriktssjuksköterska; Hemmaboende; Hemtjänst; Hemtjänstpersonal; Hälso- och sjukvård; Medicinanvändning; Medicinhantering; Polyfarmaci; Populationsbaserad; Tidstrender; Uppgiftsväxling; Huvudmän; Äldre; delegation;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis was to investigate how delegation of medication is handled in municipal home care. Specific aims were to 1) explore the prevalence of medication use in older adults over time; 2) describe district nurses’ experiences of the delegation of medication management to municipal home care personnel; 3) explore and describe how home care assistants experience receiving the actual delegation of the responsibility of medication administration; and 4) to describe how older adults, living at home, perceive receiving assistance from home care assistants to manage their own medication. LÄS MER

 3. 3. Smart Homes and User Values Long-term evaluation of IT-services in Residential and Single Family Dwellings

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Greger Sandström; KTH.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; accessibility; developer; dwelling; construction process; evaluation; home; housing; information technology; intelligent building; long-term; model; post-occupancy evaluation; resident; service delivery; smart home; trust; usability; usefulness; user; user evaluation; user experience; user value; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Architecture and architectural conservation and restoration Architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Arkitektur och bebyggelsevård Arkitektur;

  Sammanfattning : Do residents find value in smart home functions? How should these functions be designed to offer user benefit? These were the governing questions of this study that involved nearly 200 families in three different housing projects during five years of occupancy. The housing units were equipped with advanced smart homes solutions, electronic and digital devices to control them, and a set of functions to increase comfort, safety and security in the homes. LÄS MER

 4. 4. Att bo med soffa : en möbels betydelse för bostadens planering och livet i hemmet

  Detta är en avhandling från Birgitta Rydberg Mitchell, Architecture - Building Functions Analysis, Lund Institute of Technology, Box 118, SE-221 00 Lund

  Författare :Birgitta Mitchell; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; participatory design; interior design; house design; gender; lifestyle; sofa; home; Architecture; dwelling; Arkitektur; inredningsarkitektur;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Soffan är en stor och vanligt förekommande möbel. Hur viktig den är blir särskilt tydligt när människor själva planerar sina bostäder och ekonomin styr bostadens storlek. Erfarenheter från tre projekt med brukarinflytande i bostadsplanering ligger till grund för det här avhandlingsarbetet. LÄS MER

 5. 5. A sustainable home? Reconceptualizing home in a low-impact society

  Detta är en avhandling från Birgitta Rydberg Mitchell, Architecture - Building Functions Analysis, Lund Institute of Technology, Box 118, SE-221 00 Lund

  Författare :Pernilla Hagbert; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; social practices; transition; low-impact; home; housing; sustainability;

  Sammanfattning : This thesis addresses the environmental and socio-economic impact of modern ways of living, focusing on home-related concepts and practices for transitions to a less environmentally harmful and more socially just society. Exploring diverse conceptualizations of a sustainable home, the aim is to broaden discourses on less resource-intensive ways of living and residing. LÄS MER