Sökning: "Populationsbaserad"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade ordet Populationsbaserad.

 1. 1. Medicine management in municipal home care : delegating, administrating and receiving

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet

  Författare :Åsa Gransjön Craftman; Sophiahemmet Högskola.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Delegation; District nurse; Home dwelling; Home care; Home care assistent; Health care; Medication use; Medication management; Polypharmacy; Population-based; Time trends; Task shifting; Responsible authorities; Older people; Delegering; Distriktssjuksköterska; Hemmaboende; Hemtjänst; Hemtjänstpersonal; Hälso- och sjukvård; Medicinanvändning; Medicinhantering; Polyfarmaci; Populationsbaserad; Tidstrender; Uppgiftsväxling; Huvudmän; Äldre; delegation;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis was to investigate how delegation of medication is handled in municipal home care. Specific aims were to 1) explore the prevalence of medication use in older adults over time; 2) describe district nurses’ experiences of the delegation of medication management to municipal home care personnel; 3) explore and describe how home care assistants experience receiving the actual delegation of the responsibility of medication administration; and 4) to describe how older adults, living at home, perceive receiving assistance from home care assistants to manage their own medication. LÄS MER

 2. 2. Risk faktors for fracture in middle-aged men and women

  Detta är en avhandling från Clinical and Molecular Osteoporosis Research Unit, Clinical Sciences, Malmö

  Författare :Anna H Holmberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; risk factors; women; men; middle age; low-energy fracture; diabetes; mental health; hyperglycaemia; Public health; Folkhälsa; epidemiology; Prospective cohort study; epidemiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sedan årtionden ökar antalet frakturer över hela världen, och i alla ålderskategorier. Frakturer leder ofta till längre tids funktionsinskränkning, sämre livskvalitet och ibland till döden. LÄS MER

 3. 3. Övervikt/fetma hos barn, ungdomar och unga vuxna i relation till vikt, viktutveckling och kariesförekomst

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Health Sciences

  Författare :Christina Celsing Fåhraeus; Högskolan i Jönköping.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; children; youth; overweight; obesity; weight development; body mass index; isoBMI; caries risk products; caries.; barn; ungdomar; övervikt; fetma; viktutveckling; body mass index; isoBMI; karies risk produkter; karies;

  Sammanfattning : Fetma är en av världens snabbast växande sjukdomar och karies är fortfarande en vanlig sjukdom hos barn och ungdomar. Syftet med denna licentiatavhandling har varit att:beskriva frekvensen av övervikt och fetma från födseln till tjugo års ålder.analysera vikt och viktutvecklingen från födseln till vuxen ålder. LÄS MER

 4. 4. On the Epidemiology of Soft Tissue Sarcoma and Risk of Cancer following Knee prosthesis surgery. Important factors and methodological notes

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Philippe Wagner; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Den aktuella avhandlingen härrör ur forskningsinsatser inom klinikerna för onkologi och ortopedi vid Universitetssjukhuset i Lund, och behandlar vad som ursprungligen verkade vara två skilda ämnen.Ena ämnet behandlar epidemiologin för mjukdelssarkom hos vuxna (MDS), en grupp av ofta dödliga sjukdomar av okänd orsak, som behandlas av både onkologer och ortopeder. LÄS MER

 5. 5. Health promotion in pregnancy and early parenthood the challenge of innovation, implementation and change within the Salut Programme

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Kristina Edvardsson; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Antenatal care; Child health care; Counselling; Dental health services; Dissemination; Health Promotion; Implementation; Intervention; Parents; Pregnancy; Prevention; Obesity; Overweight; Pre-­school; Primary Health Care; Sustainability; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden; folkhälsa; Public health; Epidemiology; epidemiologi;

  Sammanfattning : Background: In 2005, the Västerbotten County Council launched a child health promotion programme, “the Salut Programme”, in response to an alarming prevalence of overweight and obesity, and trends of increased dental caries, among young county citizens. The programme, initially developed in four pilot areas, is built on multidisciplinary and cross-sectoral collaboration and aims to support and strengthen health promotion activities in health care, social services and school settings. LÄS MER