Sökning: "idé- och lärdomshistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 187 avhandlingar innehållade orden idé- och lärdomshistoria.

 1. 1. Frihetstida policyskapande : Uppfostringskommissionen och de akademiska konstitutionerna 1738–1766

  Författare :Fredrik Bertilsson; Erland Sellberg; Leif Runefelt; Thomas Kaiserfeld; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; uppfostringskommissionen; frihetstiden; samhällsordning; universitetspolitik; policy; policyskapande; policyproduktion; universitetspolicy; granskning; styrning; reglering; Historical Studies; Historiska studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Regulating education is a vital part of government. This thesis is inspired by recent changes on the political landscape of higher education. It is guided by an interest in how political objectives and concepts of ideal social relationships are transformed and expressed through government university policies and their consequences. LÄS MER

 2. 2. Klimat och karaktär : Naturen och människan i sent svenskt 1700-tal

  Författare :Carl Frängsmyr; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; climate; climatic theory; topography; history writing; race; national character; 18th century science; history of medicine; Idé- och lärdomshistoria; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This thesis deals with the influence of the notion of climate in Sweden 1750-1800. The theory of climate played an important role in many contexts in eighteenth century Sweden. In different ways it came to be used in historiography, political economy and, in time, in the study of man in the emerging discipline of anthropology. LÄS MER

 3. 3. Mode och hushåll : Om formandet av kön och media i frihetstidens svenska små- och veckoskrifter

  Författare :Agneta Helmius; Maja Bondestam; Sven Widmalm; Cecilia Rosengren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; fashion; household; gender formation; formation of media; public discourse; periodicals; 18th Century Sweden; lifestyle à la mode; la querelle des femmes; needs and desires; modernity; forward-looking identities; privatization of household; marginalization of household; media history; feminist history; history of ideas; mode; hushåll; kön; offentligt samtal; frihetstiden; veckoskrifter; debatt; motstånd; modernitet; marginalisering av hushållet; behov och begär; Hustavlan; Then Swänska Argus; Mme la mode; Risbastugan; Nordenflycht; Bellman; Rückerschöld; mediehistoria; feministisk historia; idé- och lärdomshistoria; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This thesis, Fashion and the household: The formation of media and gender in 18th Century Swedish periodicals and pamphlets, deals with the formation of media and gender in 18th Century Sweden using fashion and the household as themes of discussion and gender as an analytical category. The material used consists of periodicals, small prints and series of pamphlets published from the 1730s to the 1770s in Sweden, and one engraving showing five housewives beating a husband on his bare buttocks printed in 1755. LÄS MER

 4. 4. Drömmen om en gränslös fred : Världsmedborgarrörelsens reaktopi, 1949-1968

  Författare :Jenny Gustafsson; Rebecka Lettevall; Henrik Bohlin; Anton Jansson; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Världsmedborgarrörelsen the World Citizen Movement ; citizen of the world; mondialist; mondialism; cosmopolitanism; pacifism; -ism; temporal orientation; reactopia; Hannah Arendt; conceptual history; peace; masculinity; Historical Studies; Historiska studier;

  Sammanfattning : In postwar France, a new movement – Citoyens du Monde – emerged with the aim to unite people across the world around the political target of achieving world peace through dissolving the national borders and establishing a worldwide society. In 1949, Världsmedborgarrörelsen (the World Citizen Movement) was established in Sweden as the 21st branch of the movement and represented the new ism mondialism. LÄS MER

 5. 5. Kampen om Kvinnan : Professionalisering och konstruktioner av kön i svensk gynekologi 1860-1925

  Författare :Ulrika Nilsson; Sven Widmalm; Karin Johannisson; Lena Lennerhed; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; history of medicine; science and technology studies; constructions of gender; professionalisation; medicalisation; homosociality; heteronormativity; gynaecology; abdominal surgery; uterine massage; medical images; women s movement; 1860 s-1920 s; Sweden; Karolinska Institutet; Uppsala University; Lund University; Idé- och lärdomshistoria; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; History of medicine; History of medicine; Medicinens historia;

  Sammanfattning : This thesis investigates how gynaecology was established as a medical speciality in Sweden in the 1860s and onwards. Gender, power, professionalisation and the production of scientific knowledge are central themes. LÄS MER